mgr Agnieszka Wiatrowska

Podstawowe informacje:

e-mail: agnwia2@st.amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 96

Telefon: 618292068

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7646-7115

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAMab42d72c208e412cbdde4b69556306e8/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Doktorantka Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, wykładowca
 • Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Skuteczna komunikacja od A do Z – język empatii
 • Psychologia społeczna
 • Wprowadzenie do historii psychologii

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Wiatrowska A., Pankalla A. (2021). Kazus (anty)duchowości behawiorysty radykalnego B. F. Skinnera – perspektywa psychobiograficzna. Nauki o wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Tom 12, Nr 1, s. 179-198.
 • Wiatrowska A. (2021). Środowisko twórcy ortodoksyjnego behawioryzmu – życie B. F. Skinnera w perspektywie psychobiograficznej. Zeszyty Studenckie UJK w Kielcach, nr 30/1, s. 231-239.
 • Wiatrowska A. (2021). Famous’ atheists journey to atheism. Why reward is better than punishment – a behavioristic perspective. Publikacja dostępna pod adresem: http://5kprid.usz.edu.pl/postery-i-referaty/ [dostęp: 12.12.21r.].

Ważniejsze publikacje:

Kazus (anty)duchowości (…): Celem artykułu jest pokazanie, jak wychowanie religijne, którego doświadczył B. F. Skinner, zmieniło jego postrzeganie człowieka i świata, a w ostateczności wpłynęło na porzucenie przez niego wiary i skierowało go na ścieżkę radykalnego behawioryzmu. Analiza dostępnej literatury wykazuje, że różnica w poglądach przeciwników Skinnera (Joseph Wood Krutch, Tomasz Szasz, Ayn Rand) oraz jego sojuszników (Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris) polega na ich odmiennym wychowaniu i złożonych życiowych doświadczeniach. Powiązane z tym przekonania wpłynęły na pojmowanie przez nich duchowości czy wolnej woli.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Agnieszka Wiatrowska bierze aktywny udział w wielu konferencjach naukowych, między innymi:
Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie; Ogólnopolska Konferencja „Człowiek i społeczeństwo”; Międzynarodowa Konferencja Religii i Duchowości; International Conference on Engineering Materials: EMSET.

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Nowej Psychologii,
 • ortodoksyjny behawioryzm,
 • psychologia humanistyczna,
 • psychologia anomalistyczna,
 • istnienie wolnej woli,
 • determinizm i indeterminizm,
 • szeroko pojęty ostracyzm społeczny.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Ewolucja pojęcia wolnej woli w psychologii amerykańskiej w latach 1945 – 1990 jako przykład redukcjonizmu: praca z narzędziami Nowej Historii Psychologii w celu poznania czynników mogących mieć wpływ na poznanie historii ewolucji pojęcia wolnej woli w psychologii amerykańskiej w latach 1945 – 1990. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się biografiom, autobiografiom, a także innym dziełom B. F. Skinnera, E.S. Fromma oraz C.R. Rogersa, którzy brali udział w trwającej kilka dekad „bitwie o wolną wolę”, stawiając naprzeciwko siebie determinizm i indeterminizm.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Publikacja książek popularno-naukowych pod pseudonimem Evanna Shamrock. Autorka jest psychologiem, ilustratorką i pisarką, spod której pióra wyszły takie serie jak „Signum Sanguinem” czy „Lily and the Moon”. W swoich powieściach pokazuje czytelnikom emocjonalny świat postaci i złożoność ich charakterów. Skupia się szczególnie na zagadnieniach dotyczących wolnej woli i determinizmu, a także szeroko pojętego ostracyzmu społecznego.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content