mgr Olga Węglerska

Funkcje pełnione na UAM:

 • doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Emocje i motywacje (konwersatorium, psychologia WPIK)
 • Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego (konwersatorium, psychologia WPIK)
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczna (ćwiczenia, dialog i doradztwo społeczne, WT)
 • Podstawy psychologii konfliktu (ćwiczenia, dialog i doradztwo społeczne, WT)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kośnik, K, Węglerska, O. (2021). Czy naukowiec ma płeć? Rozważania na temat relacji w świecie nauki przez pryzmat stereotypów płciowych. Człowiek i społeczeństwo, 51, 205-220. DOI:10.14746/cis.2021.51.11
 • Beisert, M., Węglerska, O., Zakrzewska M. (2018). The importance of access to the victim in the emotion regulation of perpetrators of sexual violence against children. Problems of Forensic Sciences, 115, 263-285.
 • Węglerska, O. (2018). Zdolność do mentalizacji a wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 147–164.
 • Beisert, M., Węglerska, O. (2017). The effects of disturbance in emotion regulation among sexual offenders perpetrating sexual crime against children. Problems of Forensic Sciences, 111, 61-77.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Student board memeber of European Society on Family Relations (od 2018r.)
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Członkini nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu

Zainteresowania badawcze:

 • zdrowie i funkcjonowanie seksualne człowieka,
 • przestępczość seksualna

Realizowany obecnie projekt badawczy:

W ramach pracy doktorskiej prowadzę aktualnie badania dotyczące zdolności do mentalizacji u sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content