mgr Radosław Trepanowski

Podstawowe informacje:

e-mail: radtre@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 95

Telefon: 618292069

Orcid: orcid.org/0000-0001-9304-427X

Researchportal: orcid.org/0000-0001-9304-427X

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Zastępca przewodniczącego samorządu doktorantów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia Społeczna I (studia stacjonarne)
 • Psychologia Społeczna (studia niestacjonarne)
 • WPiK_start

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Drążkowski, D., Trepanowski, R. (2021). Reactance and Perceived Disease Severity as Determinants of COVID-19 Vaccination Intention: An Application of the Theory of Planned Behavior. PsyArXiv. doi:10.31234/osf.io/sghmf. [preprint, w recenzji]
 • Drążkowski, D., Trepanowski, R., Kwiatkowska, K., Kordyla D., Chełmicka, M. (2021). Cross-gender brand extension as a threat for masculinity: The perception of males using feminine brands extended for males. [w recenzji]
 • Trepanowski, R., Frydrychowicz, M., Pradelok, J., Zyśk, D., Szott, W. (2021). Evolutionary perspectives on singlehood: The role of fear of being single, relationships status satisfaction and sociosexual orientation. [w recenzji].
 • Trepanowski, R., Pawlak, Z., Ganowicz, I., Skawińska, J., Ciesielski, P., Górska, M. (2021). Ewolucyjne wyjaśnienia relacji między Ja a aktywnością w mediach społecznościowych [w recenzji].
 • Drążkowski, D., Trepanowski, R., Chwiłkowska, P., Majewska, M. (2020). Self-persuasion increases motivation for social isolation during the COVID-19 pandemic through moral obligation. Social Psychological Bulletin, 15(4), Article e4415. https://doi.org/10.32872/spb.4415
 • Niehuis, S., Adamczyk, K., Trepanowski, R., Celejewska, A., Frydrysiak, A., Reifman, A (2020). The Polish Translation of the MDS. Doi: 10.31234/osf.io/mexvu [preprint, w recenzji]
 • Adamczyk, K., Trepanowski, R., Celejewska, A., Kosińska, J., Mamot, A., Palczewska, M., Rodziejczak, K. (2019). The Polish adaptation and further validation of the Fear of Being Single Scale (FBSS). Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-019-00192-2.
 • Adamczyk, K., Trepanowski, R., Celejewska, A., Ganclerz, M. (2019). Further Validation of the Riverside Life Satisfaction Scale: Evidence from Three Polish Studies. Journal of Personality Assessment. doi: 10.1080/00223891.2019.1674317.
 • Segrin, C, Adamczyk, K, Pavlich C. A., Osowiecka, M., Trepanowski, R, Celejewska, A (2019). Does loneliness have nationality? Cultural and individual differences in loneliness among American and Polish young adults. W: C. Pracana, M. Wang (red.) Psychological Applications and Trends 2019 (s. 6-10). Lisbona: InScience Press.
 • Trepanowski, R., Celejewka, A., Ganclerz, M. (2019). Związek miłości i religijności w świetle badań naukowych. W: E. Chodźko, M. Śliwa (red.). Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej, (s. 351 – 370). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Ważniejsze publikacje:

Trepanowski, R., Frydrychowicz, M., Pradelok, J., Zyśk, D., Szott, W. (2021). Evolutionary perspectives on singlehood: The role of fear of being single, relationships status satisfaction and sociosexual orientation.

Na przestrzeni dwóch badań (jakościowego i ilościowego) zidentyfikowaliśmy przyczyny życia w pojedynkę Polek i Polaków, a następnie sprawdziliśmy w jaki sposób wiążą się one z lękiem przed życiem w pojedynkę, satysfakcją ze statusu związku, orientacją socjoseksualną i seksualną.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Pełnienie roli przewodniczącego komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Nauk Psychologicznych Psychozjum
 • Otrzymanie grantu dla młodych naukowców WPiK UAM pt. „Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru przyczyn życia w pojedynkę”
 • Pełnienie roli współopiekuna Koła Naukowego Psychologii Społecznej WPiK UAM
 • Praca badawcza w grancie Grant OPUS 14 2017/27/B/NZ7/029) Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym
 • Otrzymanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/2019
 • Udział w projekcie normalizacji wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów 

Zainteresowania badawcze:

Do moich głównych zainteresowań badawczych należy cyberpsychologia oraz psychologia ewolucyjna, jednakże zajmuję się również badaniami z zakresu psychologii społecznej i psychologii bliskich relacji. Szczególnie interesuje mnie badanie aktualnych zjawisk społecznych oraz prowadzenie analiz statystycznych.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

W ramach realizowanej pracy doktorskiej zajmuję się obecnie badaniem predyktorów sukcesu eSportowego, poza tym, również z zakresu cyberpsychologii, badam związki człowieka z technologią oraz zachowania ludzi w mediach społecznościowych. Dodatkowo zajmuję się obecnie badaniem aktualnych zjawisk i problemów społecznych, takich jak predyktory zachowań mających na celu ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 lub predyktory uczestnictwa w protestach.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Koordynacja projektu warsztatowego Koła Psychologii Społecznej WPiK UAM „Social media od podszewki”, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat mediów społecznościowych wśród licealistów.
 • Współpraca z Poznańskim Archiwum Historii Mówionej w ramach serii badań dotyczących predyktorów uczestnictwa w protestach.
 • Uczestnictwo w projekcie „Mityngi Umiejętności Społecznych”.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content