mgr. Agata Tomczyk

Podstawowe informacje:

e-mail: agata.tomczyk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 110

Telefon: 618292215

Orcid: orcid.org/0000-0003-3724-6701v

Researchportal: researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM0b0d11edb2a3494680b3af1a2298871c/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

  • Logiki nieklasyczne
  • Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

  • Tomczyk Agata, W: Reasoning: Games, Cognition, Logic / Urbański Mariusz, Skura Tomasz, Łupkowski Paweł Józef (red.), 2020, Londyn, College Publications, s.19-31, ISBN 978-1-84890-325-8

  • Tomczyk Agata, W: Proceedings of 13. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2018, s.37-43

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2017/26/E/HS1/00127 (stypendium doktoranckie)

Zainteresowania badawcze:

  • strukturalna teoria dowodu, logiki niefregowskie, ontologia sytuacji, programowanie funkcyjne

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content