dr Filip Szumski

Podstawowe informacje:

e-mail: fszumski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 115

Telefon: 618292302

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0916-6993

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM191066/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Członek Rady Dyscypliny Psychologii

 • Członek Komisji Wyborczej Wydziału Psychologii i Kognitywistki

 • Przewodniczący Komisji ds. zgłaszania i opiniowania kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych

 • Wydziału Psychologii i Kognitywistki

 • Członek Zespołu ds. trzeciego kryterium ewaluacji w dyscyplinie psychologia

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Turner, D., Roszyk, A., Szumski, F., & Rettenberger, M. (2020). Deviant sexual interests but not antisocial behaviors are associated with deficits in executive functioning in individuals convicted of sexual offenses against children. Neuropsychology, 34(8), 906–916. doi:10.1037/neu0000703
 • Szumski, F., & Kasparek, K. (2020). Encountering an Exhibitionist: The Female Victim’s Perspective. Journal of Sex Research, 57(5), 610–623. doi:10.1080/00224499.2019.1669523
 • Szumski, F., Kasparek, K., & Gierowski, J. K. (2020). High or very high recidivism risk? The possibilities of recidivism risk assessment under the Polish SVP law (the Act of 22 November 2013). Psychiatria Polska, 54(6), 1181–1194. doi:10.12740/PP/116908
 • Szumski, F., Bartels, R. M., Beech, A. R., & Fisher, D. (2018). Distorted cognition related to male sexual offending: The multi-mechanism theory of cognitive distortions (MMT-CD). Aggression and Violent Behavior, 39, 139–151. doi:10.1016/j.avb.2018.02.001
 • Szumski, F., Zielona-Jenek, M. (2016). Child molesters’ cognitive distortions. Conceptualizations of the term. Psychiatria Polska, 50, 5, 1053–1063, doi:10.12740/PP/37470
 • Szumski, F., Kasparek, K., Gierowski, J. F. (2016). Polish project of a Sex Offenders Registry – a mental health professionals’ perspective, Psychiatria Polska, 50(3), 487–496, doi: http://dx.doi.org/10.12740/PP/62903
 • Beech, A. R., Wakeling, H. C., Szumski, F., & Freemantle, N. (2016). Problems in the measurement of dynamic risk factors in sexual offenders. Psychology, Crime & Law, 22(1-2), 68–83. http://doi.org/10.1080/1068316X.2015.1109095

   

   

Ważniejsze publikacje:

Zachowania ekshibicjonistyczne są bardzo rzadko badane z perspektywy ich ofiar. W badaniach wzięło udział ponad 1000 kobiet, z czego 60% napotkało ekshibicjonistę. Na tej podstawie udało się określić korelaty napotkania ekshibicjonisty, różne aspekty przebiegu tych zdarzeń i konsekwencje, których doświadczają ofiary.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Staż naukowy w Centre for Criminology (Kriminologische Zentralstelle – KrimZ), Wiesbaden, Niemcy, listopad 2018

 • Staż naukowy w Centre for Forensic and Criminological Psychology, University of Birmingham, Wielka Brytania, wrzesień – listopad 2019

 • Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM 1) Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka (nr UMO-2011/01/N/HS6/00396)

 • Przygotowanie polskiej wersji narzędzia do oceny ryzyka recydywy seksualnej Static-99 (dostęp na oficjalnej stronie narzędzia www.static99.org)

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – przyznane w 2018r. na okres 3 lat.

 • Nagroda im dra Jana Zygmunta Robla Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna za najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub dyplomową obronioną w roku 2009 za pracę magisterską Wczesne doświadczenia i styl przywiązania sprawcy a wykorzystanie seksualne dziecka,

Zainteresowania badawcze:

 • Przestępczość seksualna:
  • etiologia, diagnoza i interwencja
  • badanie ryzyka recydywy
  • rola zniekształceń poznawczych
  • społeczne systemy przeciwdziałania
 • Problematyka przemocy seksualnej: profilaktyka, symptomy, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Ocena ryzyka recydywy seksualnej
  • Badania nad czynnikami związanymi z recydywą seksualną oraz prace nad adaptacją do warunków polskich metod służących do oceny ryzyka recydywy seksualnej, co umożliwi m. in. sądom, Służbie Więziennej i biegłym oparcie podejmowanych wobec sprawców decyzji (np. odnośnie warunkowego zwolnienia) i oddziaływań (np. terapii) na rzetelnej wiedzy o prawdopodobieństwie recydywy.
 • Ocena społecznych reakcji na przestępstwa seksualne i metody ich przeciwdziałania
  • Badania są obecnie skoncentrowane na społecznej ocenie publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym
  • Badania prowadzone są oparciu w podejściu analizy danych zastanych

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

 • Zastosowanie wyników badań przy wydawaniu opinii sądowych. Wydałem ponad 50 opinii sądowo-seksuologicznych na zlecenie sądów (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) oraz prokuratur w całym kraju.

 • Członek krajowego Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

 • Członek krajowego Zespołu Ekspertów do akredytacji jednostek ubiegających się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego i staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychoseksuologii

 • Wiceprezes „Rozmawiajmy o seksie – Fundacji na rzecz promocji zdrowia seksualnego i zapobiegania patologiom seksualnym” w latach 2011 – 2015.

 • Lew-Starowicz, M., Szumski, F. (2017). Ekspertyza z zakresu medycyny (psychiatrii oraz seksuologii) i psychologii dotycząca oddziaływań prowadzonych na XXII Oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdańskim wobec internowanych pacjentów z zaburzeniami preferencji seksualnych wydana na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content