dr Maciej Raś

Podstawowe informacje:

e-mail: ras@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 110

Telefon: 618292215

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8193-255X

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM215691/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

Prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotów:

  • Wstęp do psychologii poznawczej,
  • Wstęp do logiki,
  • Podstawowe problemy kognitywistyki: świadomość oraz Behavioral & Cognitive Neuroscience

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

  • Raś, M., Nowik, A. M., Klawiter, A., & Króliczak, G. (2019). When is the brain ready for mental actions? Readiness potential for mental calculations. Acta Neurobiol Exp, 79, 386‐398.
  • Raś, M. (2015). Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, 9(1), 23‐36.

Ważniejsze publikacje:

W publikacji „When is the brain ready for mental actions?” (2019) pokazaliśmy, że specyficzna aktywność elektryczna mózgu, obserwowana dotychczas przed wolicjonalnymi działaniami motorycznymi, pojawia się również przed wolicjonalnymi działaniami o charakterze mentalnym.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Laureat Nagrody im. J. Perzanowskiego za najlepszą pracę doktorską z kognitywistyki obronioną w 2019 roku. 

Zainteresowania badawcze:

Zajmuje się (z zainteresowaniem!) neuronalnym podłożem przygotowywania działań (zwłaszcza tych z narzędziami).

Realizowany obecnie projekt badawczy:

W ramach swoich zainteresowań badawczych, realizuję obecnie dwa tematy badawcze zorientowane przede wszystkim na (I) percepcję i kontrolę dotykowa działań, oraz (II) percepcję i działanie z użyciem narzędzi prostych i złożonych. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content