prof. UAM dr hab. Adam Putko

Podstawowe informacje:

e-mail: putko@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 105

Telefon: 618292133

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7770-0046

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29542/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • 1.09.2011 – do chwili obecnej: Kierownik Studium Doktoranckiego w Instytucie Psychologii UAM
 • 1.09.2017 – 31.12.2019: Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii UAM
 • 1.01.2020 – do chwili obecnej: Kierownik Zakładu Psychologii Poznawczej na WPiK UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia różnic indywidualnych – wykład
 • Psychopatologia procesów poznawczych – wykład
 • Współczesne kierunki badań w psychologii i kognitywistyce – wykład
 • Seminarium magisterskie i doktorskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kamza, A., Putko, A. (2021). Attachment security, verbal ability, and inhibitory control in middle childhood. BMC Psychology, 9(1), Article 24. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00524-7

 • Złotogórska-Suwińska, A., Putko, A. (2019). Visual perspective-taking: Are theory of mind and executive function involved? Polish Psychological Bulletin, 50(2), 184–192. https://doi.org/10.24425/ppb.2019.129451

 • Kamza, A., Putko, A., Złotogórska, A. (2016). Maternal parenting attitudes and preschoolers’ hot and cool executive functions. Polish Psychological Bulletin, 47(2), 236-246. https://doi.org/10.1515/ppb-2016-0028

 • Putko, A., Złotogórska, A. (2014). Predictions of actions and their justifications in false-belief tasks: The role of executive function. Polish Psychological Bulletin, 45(4), 500-510. https://doi.org/10.2478/ppb-2014-0060

 • Putko, A. (2009). Links between theory of mind and executive function: Towards a more comprehensive model. Polish Psychological Bulletin, 40(4), 156-162. https://doi.org/10.2478/s10059-009-0010-6

 • Putko, A. (2008). Dziecięca ‘teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Putko, A. (2004). Teoria umysłu a rozwój funkcji wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa, 9(5), 83-98.

 • Putko, A. (1998). Rozwój dziecięcych teorii umysłu jako proces explicytacji i systematyzacji. Czasopismo Psychologiczne, 4(3-4), 239-248.

 • Putko, A. (1989). Cognitive interpretation of works of art in the artist’s and layman’s unsophisticated experience. Polish Psychological Bulletin, 20(1), 33-42.

Ważniejsze publikacje:

Monografia pt. „Dziecięca ‘teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze” podejmuje problem relacji między funkcjami wykonawczymi – procesami świadomej kontroli myśli i działań – a dziecięcą teorią umysłu – zdolnością do interpretowania zachowań ludzi w kategoriach stanów umysłowych. W pracy dokonano przeglądu istniejących teorii i wyników badań w tym obszarze, a także zaproponowano własny, autorski model relacji między tymi zdolnościami. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant NCN nr 2011/03/N/HS6/02135, Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie remisji, okres realizacji 2012-2015, kierownik: Marta Andrzejewska, funkcja w projekcie: opiekun naukowy.

 • Rok 2010 – Nagroda im. Stefana Szumana w kategorii publikacji podejmujących problematykę rozwoju człowieka za książkę habilitacyjną pt. Dziecięca ’teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

 • Rok 2009 – nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania badawcze:

 • mechanizmy atrybucji stanów umysłowych
 • relacja między funkcjami wykonawczymi a teorią umysłu
 • różnice indywidualne i rozwojowe w zdolnościach mentalizacyjnych

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Aktualnie realizowany projekt badawczy dotyczy sytuacyjnych i osobowościowych uwarunkowań spontanicznego podejmowania perspektywy drugiej osoby – jednej z podstawowych zdolności poznawczych wykorzystywanych w naszych codziennych interakcjach społecznych. Podejmowanie perspektywy może zachodzić w sposób intencjonalny, gdy realizowane przez nas zadanie wymaga jawnej oceny tego, co inna osoba w danej sytuacji widzi, jak i w sposób spontaniczny – bez jawnej zachęty, aby to czynić. Celem planowanych badań będzie zweryfikowanie hipotez dotyczących wpływu wybranych czynników sytuacyjnych na spontaniczne podejmowanie perspektywy drugiej osoby, a także roli w tym procesie osobowościowo uwarunkowanej wrażliwości na sygnały społeczne. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Wykłady na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki 2017 i 2018

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content