mgr Tomasz Ptaszyński

Podstawowe informacje:

e-mail: ptak@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 93

Telefon: 618292306

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

  • Metodologia nauk psychologicznych ze statystyką dla studentów psychologii i kognitywistyki.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

 

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content