dr Łukasz Przybylski

Podstawowe informacje:

e-mail: lukasz.przybylski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 65

Telefon: 618292396

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1951-2159

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM200529/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Pełnomocnik Dziekana WPiK ds programu stypendialnego Erasmus +

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawowe problemy kognitywistyki – Percepcja (wykład + laboratoria)

 • Wprowadzenie do kognitywistyki – wykład

 • Laboratorium Umysłu Rozszerzonego – autorski program zajęć z zakresu zastosowań kognitywistyki realizowany we współpracy z UX Research Team w Allegro.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Chien-fei Chen, Tianzhen Hong, Gerardo Zarazua de Rubens, Selin Yilmaz, Karol Bandurski, Zsófia Deme Bélafi, Marilena De Simone, Mateus Vinícius Bavaresco, Yu Wang, Pei-ling Liu, Verena M. Barthelmes, Jacqueline Adams, Simona D’Oca, Łukasz Przybylski (2020). Culture, conformity, and carbon? A multi-country analysis of heating and cooling practices in office buildings. Energy Research & Social Science. Vol. 61, p. 101344-1 – 101344-12, doi: 10.1016/j.erss.2019.101344.

 • Kroliczak, G., Piper, B.J., Potok, W., Buchwald, M., Kleka, P., Przybylski, Ł., Styrkowiec, P.P. (2020). Praxis and language organization in left-handers. Acta Neuropsychologica, 18(1), 15-28.

 • Buchwald, M., Przybylski, L., Kroliczak, G. (2018). Decoding Brain States for Planning Functional Grasps of Tools: A Functional Magnetic Resonance Imaging Multivoxel Pattern Analysis Study. Journal of the International Neuropsychological Society (FirstView). doi: 10.1017/S1355617718000590.

 • Króliczak, G., Buchwald, M., Potok, W., Przybylski, L. (2018). Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę. Polskie Forum Psychologiczne, 23(1), 22-34. doi: 10.14656/PFP20180102. 

 • Przybylski, Ł., Króliczak, G. (2018). Jak, gdzie i kiedy mózg rozpoznaje ofertę? Studium planowania chwytu z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (w): Króliczak, G., Łastowski, K., Przybylski, Ł., Przybysz, P. Urbański, M. (red.) Filozof w krainie umysłów, WNS AMU, 99-112.

 • Biduła, S. P., Przybylski, Ł., Pawlak, M. A., & Króliczak, G. (2017). Unique Neural Characteristics of Atypical Lateralization of Language in Healthy Individuals. Frontiers in Neuroscience, 11:525. DOI:10.3389/fnins.2017.00525.

 • Przybylski, Ł., & Króliczak, G. (2017). Planning functional grasps of simple tools invokes the hand-independent praxis representation network: an fMRI study. Journal of the International Neuropsychological Society, 23: 108–120. Special Issue: Motor Cognition. DOI: 10.1017/S1355617716001120. 

 • Przybylski, Ł. (2013). Kinestezy w strukturze aktu percepcyjnego. U źródeł ucieleśnionego poznania. Fenomenologia, 11, 57-77.

 • Przybylski, Ł. (2012). Procesy percepcyjne, (w) : Miłkowski, M, Poczobut, R. (red.) Przewodnik po filozofii umysłu, WAM, 127-162.

 • Błaszak, M.& Przybylski, Ł. (2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Ważniejsze publikacje:

Przybylski, Ł., & Króliczak, G. (2017). Planning functional grasps of simple tools invokes the hand-independent praxis representation network: an fMRI study. Journal of the International Neuropsychological Society, 23: 108–120. Special Issue: Motor Cognition. DOI: 10.1017/S1355617716001120. 

Raport z badań z użyciem fMRI, dzięki któremu szczegółowo scharakteryzowaliśmy funkcję sieci reprezentującej praksję (PRN) w procesie planowania i egzekucji chwytu funkcjonalnego. Rezultaty tych badań mają znaczenie dla neuropsychologii, neurorehabilitacji jak i psychologii ekologicznej.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Post-doc, Laboratorium Badania Działań i Poznania, WNS, UAM – staż podoktorski w zespole prof. G. Króliczaka (2012-2017).

 • Post-doc, Cognitive Development Laboratory, Department of Cognitive Science, University od California, San Diego, USA – staż podoktorski w zespole prof. Gedeona Deák’a (2011).

 • Grant Maestro 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt.: „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Lider projektu: G. Króliczak – wykonawca w projekcie (2012-2017).

 • Międzynarodowy grant badawczy we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii – Interdisciplinary International Survey on Occupant Behavior (OB) in Office Buildings, liderzy: Simona D’Oca i  Tianzhen Hong z Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA oraz Chien-Fei Chien z University of Tennessee, Knoxville, USA – koordynator adaptacji narzędzia i wykonawca badań w projekcie po stronie polskiej (https://annex66.org) (2013-2018).

 • Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N106 058837 „Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia” (prof. E. Hornowska i prof. A. Brzezińska – Instytut Psychologii UAM) – członek zespołu, badacz (2009-2012).

 • Projekt systemowy nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych” (prof. A. Brzezińska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) – ekspert i badacz, (2009-2010).

 • Projekt POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła i Uniwersytet – wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych” – 3.3.2 PO KL; Jednostka realizująca projekt: Wydział Biologii UAM. Wykładowca i ekspert, (2010-2012).

 • Projekt wdrożenia w RP zasad uniwersalnego projektowania realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – ekspert, (2009-2010).

 • Projekt stworzenia kreatywnych mebli dziecięcych MAMAMA dla firmy VOX Industrie S.A. – główna nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na najbardziej innowacyjny produkt 2009 roku – badacz, (2008-2009).

   

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe obejmują kognitywne teorie percepcji oraz wzrokową kontrolę działania i koncentrują się na badaniu neuronalnych korelatów czynności takich jak: manipulacja przedmiotami, eksploracja otoczenia czy użycie narzędzi. Podejmuje w swoich badaniach również problematykę związaną z poznaniem ucieleśnionym i rozproszonym w kontekście psychologii ekologicznej. Jako ekspert z zakresu zastosowań kognitywistyki współpracuje regularnie z firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. Bierze udział w licznych projektach badawczych i rozwojowych na styku nauki i biznesu z czołowymi firmami z obszaru user experience.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Realizacja programu badawczego zainaugurowanego udziałem w grancie NCN „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć” w postaci analizy wyników przeprowadzonych przeze mnie badań (osób praworęcznych, leworęcznych i oburęcznych), przygotowanie publikacji udostępniających wyniki tych badań (łącznie do tej pory 5 publikacji).

 • Realizacja programu badawczego zainaugurowanego udziałem w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach programu Annex66 realizowanego przez Międzynarodową Agencję Energii oraz szereg ośrodków badawczych z całego świata (USA, Chiny, Włochy, Tajwan, Polska). Wyniki tych badań są aktualnie rozwijane (w kooperacji z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu).

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współpraca ekspercka z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia metodyki Universal Design w RP (2009-2010)

 • Współautor szeregu ekspertyz w ramach projektu „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych” (2009-2010)

 • Współpraca ekspercka z firmą Integra Consulting Poland w zakresie zastosowań wiedzy z neurokognitywistyki dla potrzeb biznesu i rozwoju zespołów menedżerskich (od 2010)

 • Współautor raportu pt.: Założenia zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej województwa wielkopolskiego przygotowywanego przez ekspertów
  z UAM i Politechniki Poznańskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Raport był częścią projektu modernizacji linii
  kolejowych i infrastruktury dworców w oparciu o reguły universal design i information design (2010-2011).

 • Uczestnik programów i projektów popularyzujących naukę (między innymi: TV Platon, Radio „Emaus”, Centrum Marketingu UAM, Festiwal Nauki, Uniwersytet Latający).

Skip to content