dr Tomasz Pasikowski

Podstawowe informacje:

e-mail: pasikow@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 109

Telefon: 618292300

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1563-0630

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29535/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy Pomocy Psychologicznej
 • Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych
 • Psychologia Stosowana – Specjalność:
 • Psychologia kliniczna I
 • Psychologia Stosowana – Specjalność:
 • Psychologia Zdrowia i choroby II

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Pasikowski, T. (2000). Stres i zdrowie: podejście salutogenetyczne. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Sęk, H., Pasikowski, T. (1997). The Quality of Life, Health and Sense of Coherence in Social Context. Polish Psychological Bulletin, 29,1, 69-77.
 • Pasikowski, T., Sęk, H., Ścigała, I. (1994). „Sense of Coherence” and Subjective Health Concepts. Polish Psychological Bulletin, 25 (1), 15-23.
 • Sęk, H., Pasikowski, T. (red.). (2001). Zdrowie – stres – zasoby. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Pasikowski, T., Sęk, H. (red.). (2006). Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Sęk., H., Ziarko, M., Pasikowski., T. (2005). Predictors and consequences of health behavior enhancing the individual lifestyle. Psychology & Health, 20, 1, 244–245.
 • Pasikowski, T., Sęk, H., Ziarko, M. (2005). Health oriented goals, processes of self-regulation, health behavior and well-being. Polish Psychological Bulletin, 36, 1, 25-33.
 • Pasikowski, T., Sęk. H. Ziarko, M. (2006). Adaptation to challenge of social change. Psychology and Health, 21, 1, 117.
 • Pasikowski, T. (2005, 2007). Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (s. 213-230). Warszawa: PWN.
 • Pasikowski, T. (2005). Rozwój struktury endopsychicznej w teorii relacji z obiektem Ronalda Fairbairna. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Współczesna psychoanaliza: Modele konfliktu i deficytu (s. 81-88). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 1991 zespołowa Nagroda Naukowa JM Rektora UAM
 • 1993 zespołowa Nagroda Naukowa JM Rektora UAM
 • 2005 Zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik Psychologia Kliniczna pod redakcją H. Sęk
 • 1992-1994 0019/P1/92 – Zespół wypalenia zawodowego, psychologiczne uwarunkowania i zapobieganie – grant zespołowy KBN
 • 1998-2001 1H01F028-15 – Salutogenetyczny model zmagania się ze stresem wydarzeń życiowych i próba jego empirycznej weryfikacji – grant zespołowy KBN

Zainteresowania badawcze:

 

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Prowadzenie usług o charakterze pomoc psychologiczna/psychoterapia indywidualna i grupowa dla Klientów/Pacjentów

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content