dr Piotr Olesiński

Podstawowe informacje:

e-mail: pioole@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 102

Telefon: 618292354

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3142-5477

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM203093/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

  • Olesiński, P. (2018). Psychologia kochania. Warszawa: Difin.
  • Olesiński, P., Rosiński, D. (2014). Perspektywa społeczno-kulturowa a zaburzenia osobowości. W: L. Cierpiałkowska, E. Soroko (red.), Zaburzenia osobowości. Problem diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Olesiński, P. (2014). Developmental approach to the Sternberg’s Triangular Theory of Love – trilayers love. W: C. Pracana (red.), International Psychological Applications Conference and Trends. Proceedings. World Institute for Advanced Research and Science.
  • Olesiński, P. (2013). Rozwojowe ujęcie Trójczynnikowej Teorii Miłości Roberta Sternberga – trójwarstwowa miłość. Psychologia Rozwojowa, 18(2), 9-18.
    Olesiński, P. (2012). Relacja intymna osób homoseksualnych oraz trudności w jej nawiązaniu i utrzymaniu. Studia Psychologiczne, 50(1), 15-26.

Ważniejsze publikacje:

„Psychologia kochania” – monografia porusza zagadnienie kształtowania się zdolności do miłości w koncepcjach psychologicznych człowieka. Przedstawia biologiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdolności do kochania.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

2011-2014 Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (2011/01/N/HS6/04072) – „Indywidualne i relacyjne uwarunkowania funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich, męsko-męskich relacji intymnych oraz ich znaczenie dla dobrostanu jednostki

Zainteresowania badawcze:

Doświadczanie współczucia, miłości i nienawiści oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka, w tym uwarunkowania zaburzeń osobowości

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Temat nienawiści rzadko poruszany jest w psychologicznej literaturze naukowej, rzadziej niż fenomen miłości, chociaż nienawiść z miłością często jest porównywana. Moje obecne zadania badawcze związane są z opracowywaniem własnego modelu szeroko rozumianej nienawiści, nienawiści uwarunkowanej bio-psycho-społecznie i bazującej na wszystkich procesach psychicznych.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Skip to content