prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski

Podstawowe informacje:

e-mail: pawel.lupkowski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 64

Telefon: 618292099

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5335-2988

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM142120/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki WPIK UAM

Prowadzone zajęcia:

 

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Łupkowski, P. J., & Jański-Mały, F. (2021). The More You See Me the More You Like Me. Influencing the Negative Attitude Towards Interactions With Robots. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 14(3), 10–17. http://doi.org/10.14313/jamris/3-2020/27

 • Łupkowski, P. J., & Gierszewska, M. (2019). Attitude Towards Humanoid Robots and the Uncanny Valley Hypothesis. Foundations of Computing & Decision Sciences, 44, 101–119. http://doi.org/10.2478/fcds-2019-0006

 • Ratajczyk, D., Jukiewicz, M., & Łupkowski, P. J. (2019). Evaluation of the uncanny valley hypothesis based on declared emotional response and psychophysiological reaction. Bio-Algorithms and Med-Systems, 15(2), 1–10. http://doi.org/10.1515/bams-2019-0008

 • Łupkowski, P. J., & Jurowska, P. (2019). The minimum intelligent signal test (MIST) as an alternative to the Turing test. Diametros – An Online Journal of Philosophy, 16, 35–47. http://doi.org/10.33392/diam.1125

 • Łupkowski, P. J. (2019). Turing’s 1948 ‘Paper Chess Machine’ Test as a Prototype of the Turing Test. Ruch Filozoficzny, 75(2), 117–128. http://doi.org/10.12775/RF.2019.024

 • Łupkowski, P. J., Rybka, M., Dziedzic, D., & Włodarczyk, W. (2017). Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis. Bio-Algorithms and Med-Systems, 13(3), 125–131. http://doi.org/10.1515/bams-2017-0008

 • Łupkowski, P. J., & Ginzburg, J. (2016). Query Responses. Journal of Language Modelling, 4(2), 245–293.

 • Łupkowski, P. J., & Rybacka, A. (2016). Non-cooperative strategies of players in the Loebner contest. Organon F, 23, 324–366.

Ważniejsze publikacje:

The Background Context Condition for the Uncanny Valley Hypothesis
Autorzy: Paweł Józef Łupkowski, Marek Rybka, Dagmara Dziedzic, Sebastian Wojciech Włodarczyk
Streszczenie: We present the results of the background context condition experiment for the uncanny valley hypothesis. Subjects were presented with 12 computer-generated 3D models in two background variants. For the first group 12 models were rendered on a neutral background (empty room) and for the second group the same models were rendered on a suitable background, which was relevant to a given model (science-fiction scenery, town etc.). The aim of this study was to check whether the background context would influence differences in comfort level, human-likeness rating and emotional reaction to the models. A statistically significant difference in comfort levels was observed only for one of the models, the same situation was noticed for emotional reactions. We also tested the possibility of existence of more than one uncanny valley related to different factors as suggested in Kätsyri et al. (Front Psychol 6:390, 2015. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00390).

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Granty:

 • (2012-04-05–2013-10-04): Iuventus Plus 0317/IP32011/71; Modelowanie strategii pytającego w dialogach prowadzonych w poszukiwaniu informacji [kierownik grantu]
 • (2012- 2017): National Science Council, Poland (DEC-2012/04/A/HS1/00715): Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications [wykonawca]

Nagrody:

 • 2017: Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza za monografię „Logic of Questions in the Wild Inferential Erotetic Logic in Information Seeking Dialogue Modelling”, Studies in Logic, Volume 64, College Publications, London 2016 przyznawana przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • 2011: Laureat stypendium START FNP

Pobyty naukowo-badawcze:

 • Laboratoire de Linguistique Formelle-CNRS (UMR 7110), Université Paris-Diderot (Paris 7), maj 2018.
 • Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, czerwiec 2016.
 • Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, maj–czerwiec 2015.
 • UFR Études anglophones, Université Paris-Diderot (Paris 7), październik–grudzień 2011.

Zainteresowania badawcze:

Logika filozoficzna (logika pytań). Formalna analiza procesów poznawczych i jej zastosowania w naukach kognitywnych i informatyce. Gry poważne oraz gry skierowane na cel i ich zastosowania w nauce i edukacji. Interakcja człowiek-robot

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Zjawisko doliny niesamowitości (uncanny valley) w robotyce społecznej
W ramach realizacji projektu wykonane zostaną badania związane z próbą odpowiedzi na pytanie o istotność zjawiska doliny niesamowitości (uncanny valley) dla robotyki społecznej. Przeprowadzimy metaanalizy obecnych wyników badań dotyczących tego zagadnienia. Zrealizujemy także badania związane z analizą postaw wobec robotów społecznych. W badaniach tych wykorzystamy metody zaczerpnięte z językoznawstwa oraz analiz jakościowych. Planujemy także przeprowadzenie eksperymentów dotyczących postaw oraz reakcji emocjonalnej wobec robotów społecznych z wykorzystaniem szerokiej klasy bodźców (wizualnych, audio-wizualnych oraz realnych robotów).

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wykłady popularnonaukowe:

 • Paweł Łupkowski (2012), Test Turinga – inspirująca gra. 4. Tydzień Mózgu w Poznaniu (Brain Awareness Week event); Poznań.
 • Paweł Łupkowski (2013), Human Computation i gry typu GWAP. Człowiek jako narzędzie maszyny?. Noc Kognitywistyki, Poznań.
 • Paweł Łupkowski (2015), Etyka a inteligentne technologie. Gość Społecznej Dwójki. Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego, Poznań.

Wywiady:

 • Paweł Łupkowski (2014), Komputer oszukał człowieka czy to początek nowej ery?. Polskie Radio program 2.: „Poranek Dwójki”.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content