prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

Podstawowe informacje:

e-mail: dorota.leszczynska@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 97

Telefon: 618292322

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-2719-3979

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM148128/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

W ostatnich latach prowadzę głównie zajęcia z: logiki formalnej, matematycznych podstaw kognitywistyki, metod dowodzenia twierdzeń i automatyzacji rozumowań, podstaw algorytmiki.

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

  • Leszczyńska-Jasion, D. (202x). „The Method of Socratic Proofs: From the Logic of Questions to Proof Theory”. in preparation

  • Chlebowski, S. & Leszczyńska-Jasion, D. (2019). An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity. Bulletin of the Section of Logic 48(4), ss. 259-283.

  • Leszczyńska-Jasion, D. & Chlebowski, S. (2019). Synthetic Tableaux with Unrestricted Cut for First-Order Theories. Axioms 8(4).

  • Leszczyńska-Jasion, D., Petrukhin, Y., Shangin, V. & Jukiewicz, M. (2019). Functional completeness in CPL via correspondence analysis. Bulletin of the Section of Logic 48(1), ss. 45-76.

  • Grzelak, A. & Leszczyńska-Jasion, D. (2018). Automatic proof generation in axiomatic system for CPL by means of the method of Socratic proofs. Logic Journal of the IGPL 26(1), ss. 109-148.

  • Leszczyńska-Jasion, D. (2018). „From Questions to Proofs. Between the Logic of Questions and Proof Theory”. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

  • Chlebowski, S. & Leszczyńska-Jasion, D. (2015). Dual Erotetic Calculi and the Minimal LFI. Studia Logica 103(6), ss. 1245-1278.

  • Leszczyńska-Jasion, D. (2009). A Loop-Free Decision Procedure for Modal Propositional Logics K4, S4 and S5. Journal of Philosophical Logic 38(2), ss. 151-177.

  • Leszczyńska-Jasion, D. (2008). The Method of Socratic Proofs for Modal Propositional Logics: K5, S4.2, S4.3, S4M, S4F, S4R and G. Studia Logica 89(3), ss. 371-405.

  • Leszczyńska, D. (2007). „The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ważniejsze publikacje:

Autorska monografia „From Questions to Proofs. Between the Logic of Questions and Proof Theory” wprowadza w problematykę światowych badań na pograniczu logiki pytań i teorii dowodu, oraz podsumowuje mój dorobek w tym zakresie.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

W roku 2018 uzyskałam finansowanie w konkursie NCN Sonata Bis, grant nr 2017/26/E/HS1/00127. Projekt zatytułowany ,,Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi” („Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods”) pozwolił mi na zbudowanie zespołu badawczego, którego prace wciąż koordynuję.
W uznaniu m.in. tego osiągnięcia w roku 2019 otrzymałam Indywidualną Nagrodę III stopnia Rektora UAM oraz Stypendium Naukowe Rektora UAM.

Zainteresowania badawcze:

Interesują mnie formalizmy. Możliwość opisania wytworów ludzkiej myśli przy pomocy spójnego formalizmu, którego własności mogą być studiowane przy użyciu kolejnego formalizmu, a te z kolei można badać za pomocą innego meta-formalizmu … itd. – pokazuje w zaskakujący sposób potęgę ludzkiego umysłu, zdolnego do wykreowania nieskończonych obiektów o dowolnym poziomie skomplikowania, a jednocześnie przypomina nam o nieuniknionych ograniczeniach, o ułomności poznawczej podmiotu, który zawsze może pomyśleć, ale już nie zawsze jest zdolny zrozumieć co pomyślał.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie kieruję badaniami kilkuosobowego zespołu, które koncentrują się przede wszystkim na optymalizacji automatycznego dowodzenia twierdzeń oraz na quasi-empirycznym badaniu własności formuł i systemów dowodowych.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Jako recenzentka w ostatnich latach współpracowałam z NCN (członek Zespołu Ekspertów), Studia Logica, Logic and Logical Philosophy, American Mathematical Society, Diametros, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content