prof. dr hab. Krzysztof Łastowski

Podstawowe informacje:

e-mail: oklaski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 114

Telefon: 618292214

Orcid:

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content