prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

Podstawowe informacje:

e-mail: krolgreg@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 87

Telefon: 618292351

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-6121-0536

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM200630/Person

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik Laboratorium Badania Działań i Poznania: http://kognilab.amu.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • Wstęp do Psychologii Poznawczej
  Behavioral and Cognitive Neuroscience
  Advances in Neuroscience

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Króliczak, G., Buchwald, M., Kleka, P., Klichowski, M., Potok, W., Nowik, A.M., et al. (2021). Manual praxis and language-production networks, and their links to handedness. Cortex, 140, 110-127. doi: 10.1016/j.cortex.2021.03.022

 • Fischer, I., Avrashi, S., Oz, T., Fadul, R., Gutman, K., Rubenstein, D., Króliczak, G., et al. (2020). The behavioural challenge of the COVID-19 pandemic: indirect measurements and personalized attitude changing treatments (IMPACT). Royal Society Open Science, 7(8), 1-19. doi: 10.1098/rsos.201131

 • Klichowski, M., & Króliczak, G. (2020). Mental shopping calculations: A transcranial magnetic stimulation study. Frontiers in Psychology, 11:1930. doi: 0.3389/fpsyg.2020.01930

 • Styrkowiec, P.P., Nowik, A.M., Króliczak, G. (2019). The neural underpinnings of haptically guided functional grasping of tools: An fMRI study. Neuroimage, 194, 149-162. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.03.043

 • Potok, W., Maskiewicz, A., Króliczak, G., Marangon, M. (2019). The temporal involvement of the left supramarginal gyrus in planning functional grasps: A neuronavigated TMS study. Cortex, 111, 16-34. doi: 10.1016/j.cortex.2018.10.010

 • Biduła, S.P., Przybylski, Ł., Pawlak, M.A., Króliczak, G. (2017). Unique neural characteristics of atypical lateralization of language in healthy individuals. Frontiers in Neuroscience, 11(525). doi: 10.3389/fnins.2017.00525

 • Przybylski, Ł., Króliczak, G. (2017). Planning functional grasps of simple tools invokes the hand-independent praxis representation network: an fMRI study. Journal of the International Neuropsychological Society, 23(2), 108–120. doi: 10.1017/S1355617716001120

 • Króliczak, G., Piper, B.J., Frey, S.H. (2016). Specialization of the left supramarginal gyrus for hand-independent praxis representation is not related to hand dominance. Neuropsychologia, 93, 501–512. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.023

 • Króliczak, G., Piper, B.J., Frey, S.H. (2011). Atypical lateralization of language predicts cerebral asymmetries in parietal gesture representations. Neuropsychologia, 49(7), 1698-1702. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.02.044

 • Króliczak, G., Frey, S.H. (2009). A common network in the left cerebral hemisphere represents planning of tool use pantomimes and familiar intransitive gestures at the hand-independent level. Cereb Cortex, 19(10), 2396-2410. doi: 10.1093/cercor/bhn261

Ważniejsze publikacje:

Króliczak et al. (2021). Cortex, 140, 110-127: Wykorzystując neuroobrazowanie funkcjonalne (fMRI) i nowoczesne podejścia statystyczne, zbadaliśmy 125 osób (52 osoby praworęczne, 42 leworęczne i 31 osób oburęcznych), obliczyliśmy u nich indeksy lateralizacji ręczności i funkcji oraz pokazaliśmy związki pomiędzy reprezentacjami wyuczonych zdolności manualnych, generowaniem języka i ręcznością.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant Maestro 2011/02/A/HS6/00174 (2 999 768 PLN) Narodowego Centrum Nauki (NCN) na realizację projektu pt.: „Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć”. Kierownik projektu: G. Króliczak (od 2012-05-09 do 2018-01-09)

 • Grant 6168/IA/128/2012 (1 306 602 PLN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na zakup aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturą badawczą pn.: „Zintegrowany System do Badania Procesów Scalania Informacji Poznawczej Wykorzystywanej w Działaniu”. Kierownik projektu: G. Króliczak

Liczne nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

 • Telemedicine and Advanced Technology Research Center (TATRC)-subsidized Pilot-study Funds na projekt badawczy z użyciem fMRI: “Haptic object perception and the control of memory-guided grasp planning and execution”; The Lewis Center for NeuroImaging, University of Oregon (02-2007 – 08-2007). Kierownik projektu: G. Króliczak

 • 2006 – 2008 The „Brain, Biology and Machine Initiative” (BBMI) Research Fellowship; Department of Psychology, University of Oregon, USA

 • 2005/06 – Group in Action and Perception CIHR (Canadian Institutes of Health Research) founded Postdoctoral Fellowship for fMRI training: Neuroimaging of Pantomimed and Real Actions and Adaptation to Real Actions and 3D Shape Processing, Department of Psychology, University of Western Ontario, Canada

 • 1999 – 2005 International Graduate Student Scholarship (IGSS) and Special University Scholarship (SUS); Neuroscience Program, The University of Western Ontario (obecnie Western University), Canada

 • 1995/96 – Stypendium Soros/Foreign British & Commonwealth Office/Open Society Institute uzyskane za pośrednictwem Fundacji Stefana Batorego, Linacre College, Oxford University, England.

Zainteresowania badawcze:

Badania zależności pomiędzy reprezentacjami neuronalnymi (mózgowymi) zdolności manualnych (praksji), organizacją języka i ręcznością (np. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.022)

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wykorzystując wyrafinowane techniki neuroobrazowe (fMRI) i nowoczesne podejścia statystyczne, badamy osoby praworęczne, oburęcznych i leworęczne, np. obliczamy u nich indeksy lateralizacji ręczności i funkcji w najważniejszych dla praksji (wyuczonych zdolności manualnych) i języka obszarach cytoarchitektonicznych oraz w multi-modalnych parcelacjach mózgu; pokazujemy związki (asocjacje) pomiędzy nimi, a także wzory rozdzielności (dysocjacji) tych funkcji i/lub ręczności, opisując i ilustrując ich różne fenotypy przy pomocy analiz sieciowych.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content