mgr Julia Krawczyk

Podstawowe informacje:

e-mail: julia.krawczyk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: Czwartek 9:30-11:00

Pokój: 95

Telefon: 618292069

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1582-4013

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • doktorantka

Prowadzone zajęcia:

 • Autoimmunologia
 • Kontakt z pacjentem
 • Diabetologia

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kołodziejczyk, A., Krawczyk J., Tkaczyszyn-Mika, E., Gniewczyńska, J., Zozulińska-Ziółkiewicz, D., Ziarko, M., Pawłowski, T. (2021). The role of metacognition in the prediction of depressive and anxiety symptoms in chronically ill patients [w przygotowaniu].
 • Krawczyk, J. Ziarko, M., Zozulińska-Ziółkiewicz, D. (2021). Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w terapii i wsparciu osób chorujących przewlekle. Na przykładzie pracy z pacjentem diabetologicznym. W: Mojs, E., Teusz, G. (red.), Doświadczenie i doświadczanie. Wybrane problemy i procesy w psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Krawczyk J., Ziarko, M., Mojs, E., Zozulińska-Ziółkiewicz, D. (2021). Worry and the level of depression among patients with type 1 diabetes mellitus. The mediating role of illness acceptance. Journal of Medical Science, 90(2), 81-90. Punktacja czasopisma: 20.
 • Parobkiewicz, A., Ziarko, M., Krawczyk, J., Jasielska, J. (2021). Posttraumatic Stress Disorder symptoms in persons involved in road accidents and paramedics. Journal of Medical Science, 90(2), 91-96. Punktacja czasopisma: 20.
 • Krawczyk, J., Duda-Sobczak, A., Zozulińska-Ziółkiewicz, D. (2020). Fear of hypoglycaemia — from normality to pathology. Diagnostic criteria and therapeutic directions. Clinical Diabetology, 9(6), 487-492.
 • Krawczyk, J. (2019a). Diagnoza i terapia w diabetologii. W: Heszen-Celińska, I., Sęk H. (red.) Psychologia Zdrowia. Wydanie nowe (s. 297). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Krawczyk, J. (2019b). Praca psychologiczna na oddziale klinicznym dla dorosłych. W: Heszen-Celińska, I., Sęk H. (red.) Psychologia Zdrowia. Wydanie nowe (s. 326-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, J. (2019b). Praca psychologiczna na oddziale klinicznym dla dorosłych. W: Heszen-Celińska, I., Sęk H. (red.) Psychologia Zdrowia. Wydanie nowe (s. 326-7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
   
   

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Członkostwo: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) 2017 – obecnie
 • Członkostwo: Polskie Towarzystwo Terapeutów Poznawczo-Behawioralnych (PTTPB) 2018 – obecnie
 • Wyróżnienie za działalność zawodową: „Dobro dla dobra… – 11 lat Tygodni Pompowych” Listopad 2019, III Forum Nowoczesnej Diabetologii, Poznań.

Zainteresowania badawcze:

 • Uwarunkowania zachowań zdrowotnych i profilaktycznych, paradygmat poznawczo-behawioralny.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content