prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk

Podstawowe informacje:

e-mail: marekk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: https://psychologia.amu.edu.pl/pracownicy/

Pokój: 113

Telefon: 618292132

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5735-4585

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29467/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Przewodniczący Komisji ds. Grantów na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki.

Prowadzone zajęcia:

 • Procesy poznawcze
 • Mechanizmy kontroli procesów umysłowych
 • Myśli oderwane od zadania – geneza, mechanizmy, konsekwencje, strategie kontroli

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Gid, M., Kowalczyk, M. (2019). Błądzenie myślami u dorosłych w różnym wieku a aktywność i bieżące zaangażowania. Badania z użyciem kwestionariusza MOZ. Przegląd Psychologiczny, 62, 481-496.
 • Kowalczyk, M. (2007). Myśli oderwane od zadania. Geneza dystrakcji i mechanizmy obrony. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kowalczyk, M. (2009). Priming negatywny a procesy hamowania. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8, 170-187.
 • Kowalczyk, M. (2010). Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 4, 79-108.
 • Kowalczyk, M. (2014). Processing of words related to the demands of a previously solved problem. Polish Psychological Bulletin, 45, 179–191.
 • Kowalczyk, M. (2016). Brzydkie kaczątko. Pół wieku badań nad błądzeniem myślami. Nauka, 1, 71-106.
 • Kowalczyk, M. (2017). Impaired memory for material related to a problem solved prior to encoding: suppression at learning or interference at recall? Memory, 25, 752-763.
 • Kowalczyk, M. (2021). Starzenie się w błądzeniu myślami. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Miś, M., Kowalczyk, M. (2021) Mind-wandering during long-distance running and mood change. The role of working memory capacity and temporal orientation of thoughts. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(5), 815–833. https://doi.org/10.1080/1612197X.2020.1766538

Ważniejsze publikacje:

Mój eksperyment (Kowalczyk, 2017) pokazał, że powtarzane reagowanie na bodźce powiązane z wcześniej rozwiązywanym problemem może prowadzić do pogorszenia ich pamiętania. Takie bodźce w kontekście nowego zadania wzbudzają związaną z problemem aktywność umysłową i mogą być tłumione jako źródło dystrakcji.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Grant MNiSW/NCN „Pogorszone pamiętanie treści odpowiadających wymogom problemu rozwiązywanego przed kodowaniem: efekt tłumienia źródła dystrakcji czy interferencja proaktywna?” (2011-2014, kierownik projektu).

Zainteresowania badawcze:

Kontrola poznawcza. Uwarunkowania, mechanizmy, korelaty i konsekwencje spontanicznej aktywności myślowej oderwanej od bieżącego zadania. Procesy hamowania i interferencja w funkcjonowaniu pamięci. Błędy w codziennym funkcjonowaniu związane z nieuwagą.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Moje badania obecnie dotyczą błądzenia myślami, tj. spontanicznie wzbudzanej aktywności myślowej oderwanej od wykonywanego zadania i otoczenia podmiotu. Ich dwa główne (powiązane) wątki to rozwijanie autorskiego kwestionariusza „Myśli oderwane od zadania”, służącego do pomiaru różnic indywidualnych i populacyjnych w błądzeniu myślami, oraz szukanie wyjaśnienia tego, że z wiekiem w dorosłości ludzie błądzą myślami coraz mniej.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Kowalczyk, M. (2020, grudzień). Błądzenie myślami w ciemnych i w jasnych kolorach. Prezentacja w ramach XXIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content