dr Michał Kosakowski

Podstawowe informacje:

e-mail: michal.kosakowski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: czwartek 11:30 – 13:30.

Pokój: 104

Telefon: 61 829 2137

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7016-5914

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM216478/

www: www.mk41488.home.amu.edu.pl

Funkcje pełnione na UAM:

 • członek podkomisji rekrutacyjnej na kierunku psychologia w trybie niestacjonarnym

Prowadzone zajęcia:

 • Seminarium fakultatywne: Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej,
 • Wykład fakultatywny: Psychology of Conspiracy Theories,
 • Psychologia społeczna I,
 • Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej,
 • Social Cognitive Psychology

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kaczmarek, L. D., Kelso, K. C., Behnke, M., Kashdan, T. B., Dziekan, M., Matuła, E., Guzik, P. (2021). Give and take: The role of reciprocity in capitalization. The Journal of Positive Psychology, 1-12.
 • Enko, J., Behnke, M., Dziekan, M., Kosakowski, M., & Kaczmarek, L. D. (2021). Gratitude texting touches the heart: challenge/threat cardiovascular responses to gratitude expression predict self-initiation of gratitude interventions in daily life. Journal of Happiness Studies, 22(1), 49-69.
 • Kaczmarek, L. D., Kashdan, T. B., Behnke, M., Dziekan, M., Matuła, E., Kosakowski, M., … & Guzik, P. (2021). Positive Emotions Boost Enthusiastic Responsiveness to Capitalization Attempts. Dissecting Self-Report, Physiology, and Behavior. Journal of Happiness Studies, 1-19.
 • Behnke, M., Kosakowski, M., & Kaczmarek, L. D. (2020). Social challenge and threat predict performance and cardiovascular responses during competitive video gaming. Psychology of Sport and Exercise, 46, 101584.
 • Kaczmarek, L. D., Behnke, M., Enko, J., Kosakowski, M., Hughes, B. M., Piskorski, J., & Guzik, P. (2019). Effects of emotions on heart rate asymmetry. Psychophysiology, 56(4), e13318.
 • Kaczmarek, L. D., Behnke, M., Kosakowski, M., Enko, J., Dziekan, M., Piskorski, J., … & Guzik, P. (2019). High-approach and low-approach positive affect influence physiological responses to threat and anger. International Journal of Psychophysiology, 138, 27-37.
 • Kaczmarek, L. D., Behnke, M., Enko, J., Kosakowski, M., Guzik, P., & Hughes, B. M. (2021). Splitting the affective atom: Divergence of valence and approach-avoidance motivation during a dynamic emotional experience. Current Psychology, 40(7), 3272-3283.
 • Kaczmarek, L. D., Kashdan, T. B., Drążkowski, D., Enko, J., Kosakowski, M., Szäefer, A., & Bujacz, A. (2015). Why do people prefer gratitude journaling over gratitude letters? The influence of individual differences in motivation and personality on web-based interventions. Personality and Individual Differences, 75, 1-6.
 • Monfort, S. S., Kaczmarek, L. D., Kashdan, T. B., Drążkowski, D., Kosakowski, M., Guzik, P., … & Gracanin, A. (2014). Capitalizing on the success of romantic partners: A laboratory investigation on subjective, facial, and physiological emotional processing. Personality and Individual Differences, 68, 149-153.

Ważniejsze publikacje:

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Projekty badawcze (kierownictwo):

 • Kosakowski, M. Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konfliktu o zasoby. Analiza stanów emocjonalnych i cech w ujęciu teorii poliwagalnej. Grant z Narodowego Centrum Nauki. Preludium NCN 2015/17/N/HS6/02794.

Zainteresowania badawcze:

 • Psychologia anomalistyczna,
 • Psychologia teorii spiskowych,
 • Cognitive Science of Religion

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Popularyzacja nauki:

 • Dlaczego wierzymy w zjawiska paranormalne? (Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznań, listopad 2020)
 • Otwórz swój umysł. Manowce psychologii długich lat 60. (Festiwal Fantastyki Pyrkon, Poznań, maj 2018; Polcon, Toruń, lipiec 2018)
 • Rzeczywistość i ja. Złudzenia, które pozwalają żyć (Festiwal Fantastyki Pyrkon, Poznań, maj 2018; Polcon, Toruń, lipiec 2018)

Współpraca ze środowiskiem:

 • Psychologia anomalistyczna. Dlaczego wierzymy w zjawiska paranormalne? (wykład dla Koła Naukowego Psychologii
  Kultury i Religii UAM, Poznań, maj 2022)
 • Psychologia teorii spiskowych (#DISCOZLOT PSSIAP, Poznań, kwiecień 2020)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content