dr Barbara Konat

Podstawowe informacje:

e-mail: bkonat@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 97

Telefon: 618292322

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2370-4636

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190475/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

 • Językoznawstwo ogólne
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Laboratorium 1.1: Badania korpusowe
 • Laboratorium IV: Text processing

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • J. Visser, B. Konat, R. Duthie, M. Koszowy, K. Budzynska, Ch. Reed (2019) Argumentation in the 2016 US Presidential Elections: Annotated corpora of television debates and social media reaction, Language Resources and Evaluation, Springer.

 • J. Kocoń, A. Janz, P. Miłkowski, M. Riegel, M. Wierzba, A. Marchewka, A. Czoska, D. Grimling, B. Konat, K. Juszczyk, K. Klessa, M. Piasecki (2019), “Recognition of emotions, polarity and arousal in large-scale multi-domain text reviews”, „Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics”, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznan, Poland (2019): 274-280.

 • J. Lawrence, M. Snaith, B. Konat, K. Budzynska, Ch. Reed (2017), “Debating Technology
  for Dialogical Argument: Sensemaking, Engagement and Analytics”, ACM Transactions on
  Internet Technology (TOIT) 17 (3). ISSN 1533-5399

 • J. Lawrence, J. Park, B. Konat, K. Budzynska, C. Cardie, Ch. Reed (2017), “Using Argumentative Structure to Interpret Debates in Online Deliberative Democracy and eRulemaking”,
  ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 17 (3). ISSN 1533-5399

 • C. Reed, K. Budzynska, R. Duthie, M. Janier, B. Konat, J. Lawrence, A. Pease, M. Snaith,
  (2017) “The Argument Web An online ecosystem of tools, systems and services for argumentation”, Philosophy & Technology 2 (30), pp 137–160. ISSN 2210-5433

 • K. Budzynska, B. Konat, M. Koszowy (2016), “Korpusowe metody badania logosu i etosu”,
  Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (209). ISSN 0044 – 1619.

 • K. Szymanek et al. (2016), “Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego
  w badaniach nad argumentacją”, Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (209), pp. 313-330. ISSN
  0044 – 1619.

 • B. Konat (2016), “The Structure of Idealization in Chomsky’s Generativist Theory”, Poznan
  Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 108: 204–216. ISSN 0303-8157

 • B. Konat, J. Lawrence, J. Park, K. Budzynska, C. Reed (2016), “A Corpus of Argument Networks: Using Graph Properties to Analyse Divisive Issues”, 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016).

 • B. Konat, K. Juszczyk (2015), “Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study”, Empirical Methods in Language Studies 37:193–211.

Ważniejsze publikacje:

 • Korpus argumentów z wyborów prezydenckich w USA w 2016 r. “US2016 election” to największy publicznie dostępny zbiór argumentacji dialogowej. Anotacja obejmuje relacje argumentacyjne, akty mowy i cechy pragmatyczne, zgodnie z Teorią Zakotwiczania Inferencji. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2020 – Nagroda w konkursie ID-UB „Wsparcie najbardziej produktywnej naukowo młodej kadry („bonus dla młodych”)”.
 • 2016 – Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Sentimenti – analizator emocji w słowie pisanym” (POIR.01.01.01-00-047 2/16-00)
 • 2015-2016 Staż podoktorski w University of Dundee, Szkocja.
 • 2012 Stypendium projakościowe dla najlepszych doktorantów.

Zainteresowania badawcze:

Przetwarzanie języka naturalnego w zakresie analizy argumentacji, dialogu oraz retoryki obliczeniowej.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej. Jaką rolę odgrywają emocje w dialogach perswazyjnych? Czy łatwiej ulegamy argumentom, które wzbudzają w nas emocje? Czy używanie emocjonalnych słów w argumentacji politycznej pozwala mówcom na osiągnięcie lepszych skutków retorycznych niż poleganie tylko na argumentach? Celem niniejszego wniosku jest dostarczenie nowych sposobów rozumienia tego, w jaki sposób emocje wyrażane przez mówców w dialogach perswazyjnych wpływają na emocje odbiorców tych dialogów.

W klasycznym ujęciu Arystotelesa, argument oparty na patosie (czy argument patotyczny) czerpie swoją moc perswazyjną z odwoływania się do emocji słuchaczy. Patos, czyli stan emocjonalny słuchaczy, to jeden z trzech środków przekonywania, obok logosu (argumentów) oraz etosu (charakteru mówcy). Teoria argumentacji oraz studia nad wpływem charakteru mówcy rzuciły już nieco więcej światła na mechanizmy – odpowiednio – logosu i etosu. Celem prezentowanego projektu jest dostarczenie nowej wiedzy dotyczącej patosu, stworzenie ramy teoretycznej niezbędnej w nowoczesnej retoryce, ramy, która byłaby stosowalna także w retoryce obliczeniowej oraz dla sztucznej inteligencji. Model ten, który proponujemy nazwać ComPathos, czyli patos obliczeniowy (komputacyjny), pozwoli na lepsze zrozumienie struktury i jakości argumentów używanych w języku naturalnym. Planujemy zastosowanie metody „od danych do teorii”, w której zbierane autentyczne przykłady argumentów będą podstawą dla rozwoju modelu, który będzie też sprawdzony w warunkach eksperymentalnych, aby przetestować faktyczny efekt retoryczny. Skupimy się na materiale pochodzącym z telewizyjnych debat przedwyborczych.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

SENTIMENTI: Kierownik badawczy projektu

 • Zarządzanie pracami zespołu projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: “Sentimenti – analizator emocji w słowie pisanym” (POIR.01.01.01-00-047 2/16-00)
 • W3A.PL sp. z o.o we współpracy z Pracownią Obrazowania Mózgu LOBI IBD PAN
  (kier. dr hab. Artur Marchewka) oraz Grupą Technologii Językowych G4.19 Politechniki Wrocławskiej (kier. dr Maciej Piasecki).
 • Opracowanie algorytmów rozpoznających wydźwięk emocjonalny tekstów w języku polskim.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content