dr Jarosław Groth

Podstawowe informacje:

e-mail: groth@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 92

Telefon: 618292135

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7548-0411

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM94728/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy pomocy psychologicznej;
 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych;
 • Psychologia stosowana – Specjalność: Psychologia kliniczna;
 • Seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Laconi, S., Urbán, R., Kaliszewska-Czeremska, K., Kuss, D.J, Gnisci, A., Sergi, I., Barke, A., Jeromin, F., Groth, J., Gamez-Guadix, M., Ozcan, N.K., Siomos. K., Floros, G., Griffiths, M.D., Demetrovics, Z., Király, O. (2019). Psychometric evaluation of the nine-item Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ-9) in nine European samples of Internet users. Frontiers in Psychiatry. Front. Psychiatry | doi: 10.3389/fpsyt.2019.00136

 • Groth, J., Kleka, P. (2018). Patterns of intentional faking in questionnaire-based study of psychopathy. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 305–317.

 • Groth, J. (2018). Polnische Freudianerinnen – Ludwika Karpińska, Helene Deutsch & Eugenia Sokolnicka. W: E. Kobylińska-Dehe, P. Dybel, L.M. Hermanns (red.), Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900–1939 (Bibliothek der Psychoanalyse) (s. 101-120). Gießen: Psychosozial-Verlag.

 • Groth, J. (2017). Od psychoanalizy do psychotechniki – Ludwika Karpińska-Woyczyńska (Luise von Karpinska). W: P. Dybel (red.), Przywracanie pamięci. Polscy psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej (s. 135-201). Kraków: Unviersitas.

 • Groth, J. (2017). Parafilie, perwersje seksualne i nieseksualne w ujęciu psychoanalitycznym. W: L. Cierpiałkowska, I. Turbaczewska-Brakoniecka, J. Groth (red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (s. 461-487). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Cierpiałkowska, L., Turbaczewska-Brakoniecka, I., Groth, J. (red.) (2017). Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Groth, J., Topolewska, A. (red.) (2017). Współczesne zastosowania psychoanalizy. Perspektywa postkleinowska. Warszawa: Instytut Studiów Psychoanalitycznych.

 • Groth, J. (2016). W. R. Bion’s models of mind as the foundation of the concept of mentalization. Current Issues in Personality Psychology, 4(1), 18–30.

 • Groth, J. (2015). Eugenia Sokolnicka – a contribution to the history of psychoanalysis in Poland and France. Psychoanalysis and History, 17(1), 59–86.

 • Groth, J. (2011). Oblicza psychopatii. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content