dr Jarosław Grobelny

Podstawowe informacje:

e-mail: jaroslaw.grobelny@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 86

Telefon: 618292352

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4296-402X

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM211867/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Doradztwo personalne,
 • Psychologia pracy i organizacji,
 • Praca empiryczna

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Grobelny, J., Radke, P., & Paniotova-Maczka, D. (2021). Emotional intelligence and job performance: a meta-analysis. International Journal of Work Organisation and Emotion, 12(1), 1-47.
 • Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2020). Ocena pracy – ewaluacja efektywności i potencjału pracowników. W: B. Rożnowski, P. Fortuna (red.), Psychologia biznesu (s. 209-228). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grobelny, J., Frontczak, P., Pawlak, K., Skorodzillo, U., Szymanowska, M., & Wilczynska, S. (2020). A conceptual model of the influence of résumé components on personnel decisions: a policy-capturing study on résumé screening. Journal of Management Information and Decision Sciences, 23(2), 57-78.
 • Grobelny, J. (2018). Konstrukcja i analiza psychometryczna kwestionariusza poczucia ważności pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 641-650. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.641
 • Grobelny, J. (2018). Predictive Validity toward Job Performance of General and Specific Mental Abilities. A Validity Study across Different Occupational Groups. Business and Management Studies, 4(3), 1-12. doi: 10.11114/bms.v4i3.xx
 • Grobelny, J., Smierzchalska, J., & Czapkowski, K. (2018). Narrative Gamification as a Method of Increasing Sales Performance: A Field Experimental Study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(3), 430–447. doi: 10.6007/IJARBSS/v8-i3/3940
 • Grobelny, J., Kampioni-Zawadka, M. (2017). Wykorzystanie kwestionariuszy przy podejmowaniu decyzji i zarządzaniu organizacją. W:
 • T. Chirkowska-Smolak, A. Hauziński (red.), Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka (s. 25-39). Kraków: Libron.
 • Grobelny, J. (2017). Dlaczego inteligencja ogólna nie jest najlepszym predyktorem efektywności zawodowej?. W: T.
 • Chirkowska-Smolak, A. Hauziński (red.), Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka (s. 101-114). Kraków: Libron.
 • Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2016). Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP). Czasopismo Psychologiczne, 22(1), 131-139.
 • Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2014). Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 96(1), 125-142.

Ważniejsze publikacje:

Systematyczny przegląd badań poświęconych związkowi inteligencji emocjonalnej oraz efektywności zawodowej. Wyniki sugerują, że IE ma umiarkowanie silne znaczenie dla efektywności, a siłę tego związku moderuje kontekst zawodowy oraz sposób mierzenia zachowań i wyników pracowników. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Efektywność zawodowa, teoria podejmowania decyzji, praktyka oparta na dowodach, uczenie maszynowe.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Specyficzne i ogólne zdolności poznawcze jako predyktory efektywności zawodowej: celem obiektu jest potwierdzenie teorii specyficznej trafności, która zakłada, że to specyficzne (wybrane i ważone ze względu na grupę zawodową) zdolności są ważniejsze z punktu widzenia zachowań i wyników pracowników podczas realizowania przez nich zadań zawodowych. Podczas dotychczasowych prac udało się wstępnie potwierdzić teorię oraz wskazać ważny czynnik moderujący trafność obu omawianych grup zdolności, tj. poziom doświadczenia zawodowego i wprawy, którą osoba posiada w swoim zawodzie. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Doradztwa w zakresie tworzenia oraz wdrażania narzędzi rekrutacyjnych (w tym kwestionariuszy oraz procedury wywiadu behawioralnego) dla firmy prowadzącej rekrutację oraz dostarczającej kontraktorów dla międzynarodowych organizacji (NATO, ONZ).
 • Przeprowadzenie badań predyspozycji i osobowości oraz efektywności pracowników pięciu organizacji mających na celu opracowanie modeli kompetencji opartych na danych.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content