mgr Aleksandra Frydrysiak

Podstawowe informacje:

e-mail: alefry@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 96

Telefon: 618292068

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8255-7261

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM227176/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Nauczycielka akademicka
 • Współopiekunka Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania UAM

Prowadzone zajęcia:

 • Psychometria
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Praca empiryczna

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii
 • Redaktorka prowadząca czasopisma Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach

Zainteresowania badawcze:

 • Psychometria
 • Psychodietetyka i psychologia zmiany nawyków
 • Zaburzenia odżywiania, w szczególności kompulsywne objadanie i otyłość
 • Psychologia różnic indywidualnych, z naciskiem na spektrum autyzmu
 • Metodologia i statystyka
 • Psychologia społeczna i marketingu

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Drive for Muscularity Scale (McCreary, 2007), mierzącego zachowania i postawy związane z negatywnym obrazem ciała w przypadku niewystarczającego umięśnienia i dążeniem do muskularności.
 • Polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Obsessive-Compulsive Eating Scale (Niemiec, Boswell, Hormes, 2016)
 • Projekt korelacyjny sprawdzający związek jakości relacji partnerskich z poziomem zaburzonych nawyków żywieniowych w czasie trwania pandemii COVID-19
 • Projekt korelacyjny sprawdzający związek ogólnej ilości czasu spędzonego zdalnie z zadowoleniem z własnego ciała oraz z zachowaniami związanymi z zarządzaniem własnym wizerunkiem.
 • Projekt jakościowy – badanie obrazu ciała młodych mężczyzn za pomocą wywiadów według metody Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozmiar w Umyśle”
 • Ekspertka z zakresu psychodietetyki w cyklu „co po psychologii” Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content