mgr Martyna Dziekan

Podstawowe informacje:

e-mail: martyna.dziekan@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 95

Telefon: 618292069

Orcid:

Researchportal: https://www.researchgate.net/profile/Martyna-Dziekan

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • doktorantka

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia stosowana: Wprowadzenie do psychologii społecznej

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Kaczmarek, L. D., Misiak, M., Behnke, M., Dziekan, M., & Guzik, P. (2017). The Pikachu effect: Social and health gaming motivations lead to greater benefits of Pokémon GO use. Computers in Human Behavior, 75, 356-363.
 • Dziekan, M., Baiocco, R., Chirumbolo, A., Laghi, F., Morelli, M., Bianchi, D., … & Sorokowski, P. (2018). Czy ciemna triada cech osobowości przewiduje zachowania związane z sekstingiem? Badania empiryczne w grupie młodych Polaków. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(1), 127-144.
 • Sorokowski, P., Karwowski, M., Misiak, M., Marczak, M. K., Dziekan, M., Hummel, T., & Sorokowska, A. (2019). Sex differences in human olfaction: A meta-analysis. Frontiers in psychology, 10, 242.
 • Kaczmarek, L. D., Behnke, M., Kosakowski, M., Enko, J., Dziekan, M., Piskorski, J., … & Guzik, P. (2019). High-approach and low-approach positive affect influence physiological responses to threat and anger. International Journal of Psychophysiology, 138, 27-37.
 • Enko, J., Behnke, M., Dziekan, M., Kosakowski, M., & Kaczmarek, L. D. (2020). Gratitude Texting Touches the Heart: Challenge/Threat Cardiovascular Responses to Gratitude Expression Predict Self-initiation of Gratitude Interventions in Daily Life. Journal of Happiness Studies, 1-21.
 • Morelli, M., Chirumbolo, A., Bianchi, D., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., … & Drouin, M. (2020). The role of HEXACO personality traits in different kinds of sexting: A cross-cultural study in 10 countries. Computers in Human Behavior, 113, 106502.
 • Morelli, M., Urbini, F., Bianchi, D., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., … & Chirumbolo, A. (2021). The relationship between dark triad personality traits and sexting behaviors among adolescents and young adults across 11 countries. International journal of environmental research and public health, 18(5), 2526.
 • Kaczmarek, L. D., Kelso, K. C., Behnke, M., Kashdan, T. B., Dziekan, M., Matuła, E., … & Guzik, P. (2021). Give and take: The role of reciprocity in capitalization. The Journal of Positive Psychology, 1-12.
 • Kaczmarek, L. D., Kashdan, T. B., Behnke, M., Dziekan, M., Matuła, E., Kosakowski, M., … & Guzik, P. (2021). Positive Emotions Boost Enthusiastic Responsiveness to Capitalization Attempts. Dissecting Self-Report, Physiology, and Behavior. Journal of Happiness Studies, 1-19.

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Wpływ atrakcyjności fizycznej na reagowanie na sukcesy i porażki innych osób. Integracja teorii kapitalizacji z teorią wsparcia społecznego z perspektywy ewolucyjnej- przedmiotem projektu jest rozszerzenie teorii wsparcia społecznego w sytuacji porażki i w sytuacji sukcesu o jeden z elementów uwzględniających fundamentalne charakterystyki biologiczne, które wpływają na zachowanie społeczne wobec innych ludzi- atrakcyjność fizyczną. Dzięki planowanym analizom możliwe będzie uwzględnienie pełniejszej charakterystyki czynników, które sprawiają, że jedni ludzie uzyskują od innych sygnały responsywności wobec wydarzeń w ich życiu, a inni spotykają się z brakiem zainteresowania i wsparcia. Pomimo szerokiej literatury na temat wpływu atrakcyjności fizycznej (w tym w szczególności twarzy) na kształtowanie pozytywnych reakcji interpersonalnych, jak dotąd aspekt ten nie był uwzględniany w modelach wsparcia społecznego, a tylko w niewielkim stopniu w literaturze związanej ze wsparciem społecznym w sytuacji doświadczania porażki.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content