dr Marta Glinka

Podstawowe informacje:

e-mail:marta.glinka@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój:

Telefon:

Orcid:

Researchportal: 

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

KSIĄŻKI

ARTYKUŁY

  • .

PROJEKTY

Ważniejsze publikacje:

OPIS

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

NAGRODY
• 
• 
• 

GRANTY
• 
• 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

OPIS

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content