mgr Paweł Ciesielski

Podstawowe informacje:

e-mail: pawcie@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 95

Telefon: 618292069

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2022-2706

Researchportal:

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

  • Ciesielski, P., Janowicz, K. (2021). Meeting Potential Parents-In-Law and Introducing a Partner To Own Parents: Prospective and Retrospective Studies. Annals Of Psychology. DOI: 10.18290/rpsych2114

  • Janowicz, K., Ciesielski, P. (2021). Perspektywa czasu i wartości życiowe a zachowania studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku epidemii SARS-COV-2 (COVID-19). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia. DOI: 10.17951/j.2021.34.2.105-132

  • Janowicz, K., Ciesielski, P. (2021). Funkcjonowanie studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii. W: W. J. Paluchowski, L. Bakiera (Red.) Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323239956

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla absolwentów , 2021

Zainteresowania badawcze:

Bezdzietność z wyboru (uprzedzenia wobec osób bezdzietnych z wyboru, charakterystyka grupy), psychologia rozwoju człowieka, psychologia rodziny

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Postawy wobec osób bezdzietnych z wyboru – predyktory i sposoby redukcji uprzedzeń

Celem projektu jest eksploracja tematu uprzedzeń wobec osób bezdzietnych z wyboru. W tym celu stworzone zostanie narzędzie do badania nasilenia tego rodzaju uprzedzeń ze strony osób, które chcą mieć (lub mają) dzieci. Zweryfikowane zostaną również predyktory siły uprzedzeń wobec osób bezdzietnych z wyboru oraz strategie mające na celu obniżenie nasilenia tych uprzedzeń.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

  • Wywiad w radiowej Czwórce 30.12.2021r. w ramach audycji „Stacja Nauka” prowadzony przez Szymona Majchrzaka
  • Wywiad w radiu Afera 14.01.2022r. w ramach audycji „Studencki patrol” prowadzony przez Szymona Majchrzaka

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content