dr Szymon Chlebowski

Podstawowe informacje:

e-mail: szymon.chlebowski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 97

Telefon: 618292322

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4787-7187

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM223183/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacji rozumowań
 • Logika w zastosowaniach kognitywistycznych
 • Logiki nieklasyczne
 • Logika 2
 • Podstawy programowania funkcyjnego
 • Technologie informacyjne
  Logics of identity: Frege, Wittgenstein, Suszko

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, Mariusz Urbański, „Abductive Question-Answer System for the minimal logic of formal inconsistency mbC”, accepted in Studia Logica
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, “An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity”, Bulletin of the Section of Logic, 48(4)
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Mateusz Ignaszak, Szymon Chlebowski, “Rasiowa-Sikorski deduction systems with the rule of cut. A case study”, Studia Logica Vol 107, Issue 2, 2019, pp. 313-349 (published on-line 09 April 2018, DOI https://doi.org/10.1007/s11225-018-9795-7).
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, ”Synthetic Tableaux with Unrestricted Cut for First-Order Theories”, Axioms, Volume 8, Issue 4 (special issue Deductive Systems), December 2019.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, Marcin Jukiewicz, Adam Kupś, „Dystrybutywne systemy dedukcyjne: czy logikę można uprawiać jako naukę empiryczną?”, w: „Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze”, pod redakcją G. Króliczaka, K. Łastowskiego, Ł. Przybylskiego, P. Przybysza, M. Urbańskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018, s. 355-368.
 • Szymon Chlebowski, „Sequent Calculi for SCI”, Studia Logica, 106(3):541-563
 • Szymon Chlebowski, Maciej Komosiński, Adam Kupś, „Automated Generation of Erotetic Search Scenarios: Classification, Optimisation and Knowledge Extraction”, ACM Transactions on Computational Logic, 2016
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, „Dual Erotetic Calculi and the Minimal LFI, Studia Logica, Volume 103, Issue 6, pp 1245–1278, 2015
 • Szymon Chlebowski, Andrzej Gajda, „Pytania abdukcyjne”, 9 IX Poznańskie Forum Kognitywistyczne: teksty pokonferencyjne nr. 8, pp 104-110, 2014
 • Szymon Chlebowski, Hubert Jastrzębski, „Frege i Łukasiewicz o wartościach logicznych”, Hybris, pp 121-135, 2014

Ważniejsze publikacje:

W pracy „An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity” badamy intuicjonistyczną wersję minimalnej logiki niefregowskiej. W logice tej kluczową rolę odgrywa pojęcie identyczności, które okazuje się mieć naturalną obliczeniową interpretację. W tekście zajmujemy się zarówno semantyką, jak i systemem dowodzenia twierdzeń dla analizowanej logiki. Pokazujemy, że do pewnego stopnia dowodzenie w tej logice podlega automatyzacji. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Laureat programu START 2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Wykonawca w projektach:
  • Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods, kierownik: dr hab. Dorota Lezczyńska-Jasion
  • Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
  • Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
 • Recenzent w Mathematical Review

Zainteresowania badawcze:

 • logiki nieklasyczne, w szczególności zaś tzw. logiki konstruktywne oraz logiki niefregowskie,
 • systemy dowodzenia twierdzeń, zwłaszcza dedukcją naturalną oraz rachunkami sekwentów,
 • modelowanie rozumowań abdukcyjnych przy użyciu narzędzi logiki pytań,
 • implementacja teoretycznych rozwiązań z zakresu logiki przy użyciu funkcyjnych języków programowania.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie jestem zaangażowany w dwa projekty. Pierwszy z nich poświęcony jest Dystrybutywnym Systemom Dedukcyjnym. W projekcie tym chodzi o uelastycznienie oraz optymalizację procedury dowodzenia twierdzeń poprzez heurystyki, uzyskane przy użyciu technik data mining.

Drugi projekt dotyczy intuicjonistycznych logik niefregowskich. Staramy się w nim opisać, przy użyciu technik teoriodowodowych, pewne nieklasyczne logiki, w których formalizuje się pojęcie identyczności. Zajmujemy się również filozoficzną interpretacja tych logiki oraz możliwościami ich zastosowania.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content