prof. UAM dr hab. Monika Bobako

Podstawowe informacje:

e-mail: bomonako@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: sala 46 lub 44, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

Telefon:

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8509-8139

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM200350/

www: http://www.graniczne.amu.edu.pl/index.php/pl/home/ludzie/monika-bobako

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

 • 2021/2022 Czy Polacy są biali? Polskie tożsamości i kwestia rasy (30h, cykl wykładowy, projekt i koordynacja)
 • Gender and Revolution (30h, konwersatorium)
 • Żydzi, Arabowie, Europa: trajektorie tożsamości i różnicy (30h, konwersatorium)
 • White ignorance. Epistemology of race and domination (30h, konwersatorium)

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

KSIĄŻKI

 • Monika Bobako Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.
 • Monika Bobako Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

ARTYKUŁY

 • Monika Bobako “The Jew, the Arab, the Pole: March 1968 in Poland and the History of an Alliance Between the Second and Third Worlds”, w: “Hope Is of a Different Color. From the Global South to the Łódź Film School”, red. Magda Lipska, Monika Talarczyk, Muzeum Sztuki Współczesnej, Warszawa, PWSFTiTV, Łódź 2021 (dystrybucja: University of Chicago Press).
 • Monika Bobako „Semi-peripheral Islamophobies: the political diversity of anti-Muslim discourses in Poland”, Patterns of Prejudice, vol.52, no. 5, 2018.
 • Monika Bobako „The Palestinian knot. The “new anti-Semitism”, Islamophobia and the question of postcolonial Europe”, Theory, Culture & Society, vol. 35, Issue 3, 2018.
 • Monika Bobako „Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych przemilczeń”, wstęp do książki Axel Honneth Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012.
 • Monika Bobako „Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy” Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne, nr 26/27, 2011.
 • Monika Bobako „Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek polski po 1989 roku” w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. Piotr Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

PROJEKT I REDAKCJA

 • „Islamofobia. Konteksty“ Praktyka Teoretyczna, no 4 (26) 2017
 • „Teologie emancypacyjne” Praktyka Teoretyczna nr 2(8) 2013

Ważniejsze publikacje:

Monika Bobako Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.

Książka poświęcona jest analizie różnorodnych, często wzajemnie sprzecznych, dyskursów antyislamskich, które konstruują islam jako zagrożenie a muzułmanów jako „innych” i „obcych” w Europie; pokazuje relacje, jakie wiążą islamofobię z antysemityzmem oraz omawia rolę, jaką w jej współczesnych artykulacjach odgrywa rozwój neoliberalnego kapitalizmu.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

NAGRODY
• Nagroda im. Jana Długosza 2018 za książkę Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.
• Nominacja do nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego 2018 za książkę Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.
• 2012 finałowa nagroda naukowa tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców za najlepszy projekt badawczy w dziedzinie filozofia

GRANTY
• Grant NCN nr 2020/37/B/HS2/03370 na projekt badawczy „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”. Projekt realizowany w latach 2020-2024
• Grant NCN nr 2011/03/B/HS1/01693 na projekt badawczy „Współczesna humanistyka wobec problemu islamofobii w Europie”. Projekt zakończony w 2017.

Zainteresowania badawcze:

 • antropologia polityczna, historia idei oraz studia kulturowe
 • teoria postkolonialna, studia feministyczne, krytyczna teoria rasy
 • tematy dotyczące władzy, nierówności społecznych, relacji genderowych, marginalności, peryferyjności, kulturowo-politycznej
 • specyfiki Europy Wschodniej /krajów post-socjalistycznych, rasy i rasizmu, w tym islamofobii i antysemityzmu, problemy świata postkolonialnego, szczególnie społeczeństw muzułmańskich, feminizm a islam

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt badawczy: „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”

Celem projektu jest sproblematyzowanie fenomenu polskiej białości a dokładniej – zbadanie, w jaki sposób obecne w polskiej kulturze/historii strategie budowania tożsamości sytuują się wobec społecznych i politycznych hierarchii, w których bycie białym konotuje kulturową normę oraz domniemaną „wyższość”. Teoretycznym punktem odniesienia jest w projekcie krytyczna teoria rasy, studia nad białością oraz teorie urasawiania.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Wywiad „Rasizm nasz powszedni” – z Moniką Bobako rozmawia Magda Piekarska, Wysokie Obcasy Ekstra, nr 3 marzec 2020.
 • Wywiad „Muzułmański antysemityzm? Istnieje, lecz służy też oczyszczaniu się Europejczyków z winy” – z Moniką Bobako rozmawia Michał Sutowski, Dziennik Opinii Krytyki Politycznej, 29 stycznia 2018.
 • Audycja poświęcona mojej książce „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”, radio TOK FM, 2 października 2017.
 • Monika Bobako „Wynalezienie muzułmanów w Europie. Tożsamość w czasach neoliberalnej hegemonii” (przedruk rozdziału książki „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”) strona internetowa Gazety Wyborczej, 19 grudnia 2017.
 • „Gender po algiersku” , Le Monde Diplomatique. Edycja polska, 09/127 wrzesień 2016 (reportaż).
 • Wykład ekspercki wygłoszony w ramach szkolenia dla oficerów NATO (program: Foreign Area Officer Regional Sustainment course for European Command), seminarium „Islamophobia, White Nationalism and Anti-Semitism in Europe” (na zaproszenie organizatora: Eliott School of International Affairs, The George Washington University), 21 maja 2019, Bruksela.
 • Wykład ekspercki w ramach zamkniętego seminarium adresowanego do przedstawicieli instytucji publicznych, mediów i organizacji pozarządowych „Migracje i uchodźcy: izolacja czy mądre otwarcie?”, Laboratorium Więzi, Teresin 30 listopada 2017.
 • Wystąpienie w dyskusji panelowej „Co się stało z naszym światem. Demokracja, populizm i gender”, na zaproszenie organizatorek, Kongres Kobiet, Poznań 9 września 2017.
 • Wystąpienie w panelu „Sztuka, religia, polityka – pole bitwy” w ramach programu Forum Przyszłości Kultury, na zaproszenie organizatorów, Teatr Powszechny, Warszawa 19 listopada 2017.
 • Wykład otwarty „Lęk przed islamem”, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 17 maja 2016.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content