prof. dr hab. Maria Beisert

Podstawowe informacje:

e-mail: beisert@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 94

Telefon: 618292308

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2203-0257

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM29115/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej
 • Kierownik Podyplomowych Studiów “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Prowadzone zajęcia:

 • Wykład Wstęp do seksuologii i seksiatrii
 • Ścieżka Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego
 • Seminarium magisterskie – psychologia, tryb stacjonarny
 • Seminarium magisterskie – psychologia, tryb niestacjonarny

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Beisert, M., Węglerska, O., Zakrzewska M. (2019). The importance of access to the victim in the emotion regulation of perpetrators of sexual violence against children. Problems of Forensic Sciences, 115, 263-285.

 • Beisert, M., Pilarczyk, K., Zakrzewska, M., & Pawlaczyk, M. (2019). Sexual satisfaction and self-esteem in women with acne. Journal of Cosmetic Dermatology. https://doi.org/10.1111/jocd.13207

 • Izdebska, A., & Beisert, M. (2018). The Level of Personality Organization and Revictimization in Lives of Child Sexual Abuse Survivors. Journal of Interpersonal Violence, 88626051875906. http://doi.org/10.1177/0886260518759061

 • Beisert, M. (2016). List do Redakcji. W sprawie projektu Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Psychiatria Polska, 50(3) 643 – 647.

 • Beisert, M., Szymańska-Pytlińska, M., Kapczuk, K., Chodecka, A., Walczyk-Matyja, K., Kędzia, W. (2015). Sexual activity of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKHS) – preliminary study. Ginekologia Polska, 86, s. 648-652.

 • Beisert, M., Chodecka, A., Kapczuk, K., Walczyk-Matyja, K., Friebe, Z., Kędzia, W. (2013). Seksualność kobiety z zespołem Mayera-Rokitanskyego-Küstera-Hausera – opis przypadku. Ginekologia Polska, 84(09), 811-814.

 • Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

 • Beisert, M. (2010). The importance of „abused abuser” hypothesis in explaining the etiology of paedophilia, Problems of Forensic Sciences, LXXXI, 57–73.

 • Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Beisert, M. (1991). Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy Konrad Domke.

Ważniejsze publikacje:

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Publikacja dotyczy zagadnienia uwarunkowań pedofilii. Przedstawia autorski wieloczynnikowy model dotyczący tego zagadnienia oparty o wyniki badań zrealizowanych wśród osadzonych w polskich więzieniach pedofilów.

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • 2016 – Statuetka Kobieta i mężczyzna, przyznawana za szczególny wkład w interdyscyplinarny rozwój seksuologii., 4. Międzynarodowy Kongres Medyczny: Kobieta i mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne

 • 2016 – Nagroda JM Rektora UAM za działalność dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016

 • 2013 – Nagroda Naukowa I stopnia Rektora UAM za książkę “Pedofilia”

Zainteresowania badawcze:

 • Problematyka przemocy seksualnej: uwarunkowania przestępczości seksualnej, czynniki ryzyka wiktymizacji, symptomy, konsekwencje przemocy seksualnej
 • Normatywny i pozanormatywny przebieg rozwoju seksualnego
 • Seksualność dorosłych kobiet

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Projekt “Normatywne zachowania seksualne w okresie dzieciństwa”

Celem badań jest analiza normatywnego rozwoju seksualnego okresu dzieciństwa. Analizy służyć będą pogłębieniu rozumienia istoty rozwoju seksualnego – jego uwarunkowań oraz różnorodności ekspresji – w kontekście normy seksuologicznej.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Praktyka psychoterapeutyczna i superwizyjna w zakresie problemów seksualnych,
 • Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą, m.in.: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, European Society on Family Relations, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, Zakłady Karne: Goleniów, Rawicz, Wrocław, Gostynin, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Organy ochrony prawnej (sądy i prokuratury), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu,
 • Publikacje w gazetach i czasopismach popularnonaukowych („Psychologia w Praktyce”, „Charaktery”, „Wprost”, „Gazeta Wyborcza”, „Zwierciadło”, „Polityka”).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content