dr Maciej Behnke

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 •  Behnke M., Kreibig S.D, Kaczmarek, L.D., Assink, M., Gross, J.J., (2022). Positive Emotions and Autonomic Nervous System Reactivity: A Meta-Analytical Review. Emotion Review. https://doi.org/10.1177/17540739211073084
 • Behnke, M., Buchwald, M., Bykowski, A., Kupiński, Sz., Kaczmarek, L.D., (2022), Psychophysiology of Positive and Negative Emotions – Dataset of 1157 Participants and 8 Biosignals. Scientific Data, 9, 10. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01117-0
 • Behnke M., Gross, J.J., Kaczmarek, L.D., (2020). The Role of Emotions in Esports Performance. Emotion https://doi.org/10.1037/emo0000903
 • Behnke, M., Kaczmarek, L. D. (2018). Successful performance and cardiovascular markers of challenge and threat: a meta-analysis. International Journal of Psychophysiology, 130, 73-79. DOI:/ 10.1016/j.ijpsycho.2018.04.007
 • Behnke, M., Bianchi-Berthouze, N., Kaczmarek, L. D., (2021). Head movement differs for positive and negative emotions in video recordings of sitting individuals, Scientific Reports, 11, 7405 https://doi.org/10.1038/s41598-021-86841-8
 • Behnke, M., Hase, A., Kaczmarek, L. D., Freeman, P., (2021) Blunted Cardiovascular Reactivity May Serve as an Index of Psychological Task Disengagement in the Motivated Performance Situations. Scientific Reports, 11, 18083 https://doi.org/10.1038/s41598-021-97670-0
 • Behnke, M., Kosakowski, M., Kaczmarek L.D., (2020). Social challenge and threat predict performance and cardiovascular responses during competitive video gaming, Psychology of Sport and Exercise, 46, 101548. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101584
 • Behnke, M., Overbye, H., Pietruch, M., Kaczmarek, L. D., (2021). How seasons and weather conditions influence baseline affective valence in laboratory research participants. PLOS One 16(8): e0256430, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256430
 • Behnke, M., Tomczak, M., Kaczmarek, L. D., Komar, M., Gracz, J. (2019). The Sport Mental Training Questionnaire: development and validation. Current Psychology, 38: 504. DOI:/10.1007/s12144-017-9629-1
 • Kaczmarek L.D., Misiak, M., Behnke, M., Dziekan, M., & Guzik, P., (2017). The Pikachu Effect: Social and Health Gaming Motivations Lead to Greater Benefits of Pokémon GO Use, Computers in Human Behavior, Computers in Human Behavior, 75, 356-363. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.031 

Ważniejsze publikacje:

Dokonaliśmy metaanalitycznego przeglądu 120 badań (łącznie N = 6,546), mierzących aktywność ANS podczas 11 pozytywnych emocji. Wykazaliśmy, że pozytywne emocje nie powodują żadnych lub słabe i wysoce zmienne wzrosty reaktywności ANS. Wskazaliśmy też na konieczność dalszych zróżnicowanych badań w obszarze psychofizjologii pozytywnych emocji. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Kierownik grantu: Maciej Behnke, Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych, (The Role of Emotion Regulation in Esport Performance. Grant OPUS 20 z Narodowego Centrum Nauki, . 2020/39/B/HS6/00685, grudzień 2021 (1 315 165 PLN) .
 • Kierownik grantu: Maciej Behnke, Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie. (Psychophysiological model of challenge and threat in esport). Grant ETIUDA 7 z Narodowego Centrum Nauki, UMO-2019/32/T/HS6/00039, październik 2019 – wrzesień 2020. (107 328 PLN)
 • Kierownik grantu: Maciej Behnke, Łukasz Kaczmarek (opiekun). Afektywno-motywacyjny model psychofizjologiczny wyzwania i zagrożenia w e-sporcie: rola emocji motywujących do dążenia i niespecyficznej aktywności motorycznej nóg (Affective psychophysiological model of challenge and threat in e-sport: the role of approach-related emotions, and non-specific legs motor activity). Grant PRELUDIUM 13 z Narodowego Centrum Nauki, UMO-2017/25/N/HS6/00814, styczeń 2018 – grudzień 2020. (145 825 PLN)
 • Staż: Stanford University, CA, USA, Stanford Psychophysiology Laboratory, dyrektor prof. James J. Gross, Cel: Trening wykorzystania psychofizjologicznych metod w eksperymentach psychologicznych, czas pobytu: 07/2018- 09/2018
 • Staż: University College London, UK, opiekun stażu: prof. Nadia Berthouze, Cel: Trening wykorzystania behawioralnych metod w eksperymentach psychologicznych, czas pobytu: 01/2020 -03/2020
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii Naukowiec Przyszłości
 • Nagroda za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2019, w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, w konkursie organizowanym przez Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Rada Redakcyjna w czasopiśmie: Psychology of Sport and Exercise 04.2021.
 • Wykład gościnny: Behnke M., & Kaczmarek, L.D., (2022). Piękno badań o e-sporcie – czyli czego nauczyliśmy się badając gry i graczy?. University of Wrocław. 11.01.2022. https://www.youtube.com/watch?v=DWbH1YoRXGk&t=2037s&ab_channel=Psychologia%26Gaming

Zainteresowania badawcze:

 • Psychofizjologia,
 • Emocje,
 • Esport

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych
Ludzie na co dzień biorą udział w różnych sytuacjach zadaniowych, w których walczą o wysoką stawkę, np., rywalizują w sporcie, zdają egzaminy, czy biorą udział w rozmowach o pracę. Jedni osiągają w nich wyniki na najwyższym poziomie, realizując swoje cele. Inni natomiast, nie wytrzymują presji i osiągają wyniki poniżej oczekiwań. Istotne jest, aby zidentyfikować jakie procesy prowadzą do sukcesu, a jakie do porażki. W naszym projekcie zbadamy rolę jednego z takich czynników, a mianowicie regulacji emocji. Aby osiągnąć upragnione cele, ludzie muszą nie tylko poradzić sobie z wymogami sytuacyjnymi (np. znać odpowiedzi na pytania egzaminacyjne), ale muszą również opanować towarzyszące im emocje, poprzez proces zwany regulacją emocji. W naszym projekcie zorganizujemy zawody esportowe, które będą częścią zakrojonego na szeroką skalę, wieloetapowego eksperymentu laboratoryjnego z pomiarem reakcji fizjologicznych, poznawczych i behawioralnych. Poprzez badania ujęte w projekcie, sprawdzimy w jaki sposób regulacji emocji wpływa na wyniki graczy, emocje towarzyszące grze i kwestie związane ze zdrowiem graczy. Projekt ten przyczyni się do rozwoju wiedzy w takich dziedzinach psychologii jak psychologia emocji, psychologia sportu i psychofizjologia.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Współpraca z grupami naukowymi Emognition (Politechnika Wrocławska) oraz Psychosensing (PCSS Poznań).
 • Artykuły w mediach nt. naszych badań:
  https://www.iflscience.com/brain/gaming-whilst-angry-could-make-you-play-significantly-worse-study-suggests/
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9127413/Playing-video-games-angry-makes-worse-player-positive-gives-motivation-win.html
  https://www.adamasesports.gg/blogs/news/research-study-emotions-on-esports-performance
  https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-psychology-esports/202104/emotions-and-esports
  https://dotesports.com/general/news/study-shows-that-confidence-positive-emotions-really-do-make-a-difference-in-competitive-play
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79100,swiat-e-sportu-zbadaja-poznanscy-naukowcy.html?fbclid=IwAR3Kxmak9JpnEG6_huZ030ugqTOG_CUlkjJ2cLgsHLud-XHjO6mRtNcxdJo
  https://zagrano.pl/gracze-fifa-i-csgo-przebadani-co-decyduje-o-sukcesach/?fbclid=IwAR00OjQcYiV5ohRMVnGt7mXRAIe_ar-74XCEUuIsWeuxa53yEiGQRZij40E
  https://esportmania.pl/inne/esport-jak-emocje-wplywaja-na-graczy-sa-pierwsze-badania/f7r1sx4?fbclid=IwAR0QwY3b2aEUcwxnG_CrMRQ4VUj_IVV3OOhmUtYKjmcKKwcAQMy53NEIZ-c

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content