prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera

Podstawowe informacje:

e-mail: lucyna.bakiera@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: Podstrona pracownicy

Telefon: 618292319

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4559-0430

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM72348/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • Prodziekan ds studenckich
 • Członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (wice przewodnicząca)
 • Przewodnicząca Rady Programowej kierunku kognitywistyka
 • Przewodnicząca Rady Programowej kierunku psychologia
 • Członek Rady Wydawniczej – Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Opiekun Koła Naukowego Psychologii Rodziny

Prowadzone zajęcia:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • seminarium magisterskie

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Matuszczak-Świgoń, J., Bakiera, L. (2021). Experiences of adults as parents with cancer: a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. Journal of Psychosocial Oncology, 39(1). DOI: 10.1080/07347332.2020.1859662

 • Bakiera, L. (2020). Parentologia. Próba integrowania wiedzy naukowej o rodzicielstwie. W: L. Bakiera (red.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 17-43). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Bakiera, L. (2019). Zachowania afiliacyjne w związkach intymnych. Propozycja kwestionariusza. Przegląd Psychologiczny, 62(4), 641-655.

 • Bakiera, L. (2018). Parental generativity. The concept and measurement. Polish Psychological Bulletin, 49(3), 344–354. DOI – 10.24425/119501.

 • Bakiera, L., Harwas-Napierała, B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Bakiera, L. (2016). Aversive Parenting. An Attempt of Conceptualization. In: H. Liberska, M. Farnicka (eds). Aggression as a Challenge: Theory and Research. Current Problems (187-198). Frankfurt: Peter Lang Publishing.

 • Bakiera, L. (2016). Mentoring rozwojowy jako przykład komplementarności międzypokoleniowej. E-Mentor, 5(67), 4-13. DOI: 10.15219/em67.1268

 • Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 • Bakiera, L., Stelter, Ż. (2013). Leksykon psychologii rozwoju człowieka. Tom 1. Tom. 2. Warszawa. Wydawnictwo Difin.

 • Bakiera, L. (2009).Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ważniejsze publikacje:

Analiza rodzicielstwa z perspektywy rozwoju psychicznego dorosłych i podmiotowości jednostki jako aktywnego autora działań. Przedstawione badania stanowią efekt poszukiwań odpowiedzi na pytania o to, co sprzyja zaangażowaniu dorosłych w aktywność rodzicielską oraz czy zaangażowanie rodzicielskie pobudza autokreację dorosłych. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 • Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2018).

 • Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (2014).

 • Nagroda zbiorowa III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (2012).

 • Członkostwo: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka; Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków

 • Działania zmierzające do utworzenie parentologii jako interdyscyplinarnego ujęcia rodzicielstwa (m.in. I i II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna).

Zainteresowania badawcze:

 • problemy związane z rozwojową zmiennością człowieka, a szczególnie międzypokoleniową współzależnością rozwoju.
 • funkcjonowanie dorosłych w związkach intymnych, a także generatywność rodzicielską i rozwojowe aspekty rodzicielskiego zaangażowania.

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 • Dynamika zmian w zakresie nastawienia wobec przyszłości, poczucia sensu i zadowolenia z życia, odczuwanego stresu oraz sposób radzenia sobie z nim podczas i po pandemii COVID-19
  Badania longitudinalne. Ich celem jest sprawdzenie czy funkcjonowanie dorosłych podczas i po pandemii różni się w zakresie wybranych aspektów (nastawienie wobec przyszłości, poczucie sensu i zadowolenie z życia, odczuwany stres oraz sposób radzenia sobie z nim), a jeśli tak, to czy różnice te można interpretować w kategoriach zmian rozwojowych. Pierwszy (10.05.-10.06.2020) i drugi (10.05.-10.06.2021) etap badań został zakończony.

 • Badanie postaw interpersonalnych – seniorów wobec osób młodszych oraz młodzieży wobec seniorów
  Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytania: Jakie postawy interpersonalne ujawniają przedstawiciele różnych generacji? Jak młodzież akademicka ustosunkowuje się do starości i seniorów? Jak wobec młodszych nastawieni są seniorzy? Pozyskiwane wyniki odnoszą się do postaw uświadamianych i deklarowanych.

 • Aktywność dorosłych na Facebooku w odniesieniu do bliskości w związku intymnym
  Badanie odnosi się do hipotezy o facebookizacji funkcjonowania dorosłych. Ma na celu sprawdzenie czy istnieje zależność między aktywnością na Facebooku a bliskością w związkach intymnych i zachowaniami afiliacyjnymi.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej – członek I Zespołu nauk społecznych

 • Cykliczna organizacja Forum Psychologii Rodziny (15.12.2017; 20.11.2018; 09.12.2019).

 • Bakiera, L. Seniorzy oczami juniorów. Badanie postaw młodzieży akademickiej wobec seniorów. Wykład w ramach projektu Senioralni. Poznań. Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznań, 18.10.2019r.

 • Obrębska, M., Bakiera, L. Jak skutecznie porozumiewać się z młodszymi. Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla seniorów w ramach projektu Senioralni. Poznań. Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznań, 24.10.2019r.

 • Recenzent w ogólnopolskim konkursie na najlepszy artykuł naukowy. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego, Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Warszawa (2018, 2019).

 • Bakiera, L. Psychologiczne konsekwencje separacji i rozwodu rodziców dla funkcjonowania dzieci. Wykład szkoleniowy dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej (Łejery) w Poznaniu. Poznań, 06.06.2019.

 • Organizacja konkursu dla młodzieży pt. Senior. IP UAM (2018)

 • Bakiera, L., Bakiera, J. Wokół (nie)ważnych wyborów młodych dorosłych – z perspektywy psychologa i marketingowca. Debata z elementami eksperymentu perswazyjnego podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań, 25.04.2018.

 • Bakiera, L. Potencjał rozwojowy rodziny wobec niepełnosprawności dziecka. Wykład podczas II Wielkopolskiego Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Owińska, 10.06.2017.

 • Bakiera, L., Appelt, K. Opinie psychologiczne na zlecenie Sądu Okręgowego/Apelacyjnego w Poznaniu (2016, 2015, 2014).

 • Bakiera, L. (2014). Nostalgicznie i na wesoło, czyli mozaika wspomnień autobiograficznych ze studentami w roli głównej. W: P. Lissewski, D. Narożna (red.), Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach (44-46). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content