prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk

Podstawowe informacje:

e-mail: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów:
* wtorek 11.00-14.00,
* środa 10.30-12.30

Pokój: 104

Telefon: 618292137

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7612-8380

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190791/

www:

Funkcje pełnione na UAM:

 • 2020 – Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.
 • 2018 – Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
 • 2016 – 2017 – Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • 2012-2016 – Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Instytutu Psychologii UAM.

Prowadzone zajęcia:

 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium fakultatywne Związki miłosne w dorosłości
  Wykład w j. angielskim Psychology of intimate and close relationships

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 • Adamczyk, K., Barr, A., & Segrin, Ch. (2021). Relationship status and mental and physical health among Polish and American young adults: The role of relationship satisfaction and satisfaction with relationship status. Applied Psychology-Health and Well Being, doi:10.1111/aphw.12248
 • Adamczyk, K., Morrelli, N., Segrin, Ch., Jiao, J., Park, J. Y., & Villodas, M. T. (2021, in press). Psychometric analysis of the Dating Anxiety Scale for Adolescents in samples of Polish and U.S. young adults: Examining the factor structure, measurement invariance, item functioning, and convergent validity. Assessment.
 • Adamczyk, K. Current and Future Paths in Research on Singlehood (2021). In R. J. Coplan, J.C. Bowker, & L. J. Nelson (Eds.), The Handbook of solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone (pp. 163-177). The 2nd edition. Wiley Blackwell Press.Wiley.com
 • Adamczyk, K. Trepanowski, R., Celejewska, A., & Ganclerz, M. (2020). Development of the Polish-language Riverside Life Satisfaction Scale and its further validation. Journal of Personality Assessment, 102(6), 817-832. doi: 10.1080/00223891.2019.1674317.
 • Hopmeyer, A., Terino, B., Adamczyk, K., et al. (2020). The lonely collegiate: an examination of the reasons for loneliness among emerging adults in college in the Western United States and West-Central Poland. Emerging Adulthood, doi: 10.1177/2167696820966110
 • Adamczyk, K. (2018). Direct and indirect effects of relationship status through unmet need to belong and fear of being single on young adults’ romantic loneliness. Personality and Individual Differences, 124, 124-129. doi:https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.011.
 • Adamczyk, K. (2017). Direct and indirect effects of relationship status through satisfaction with relationship status and fear of being single on Polish young adults’ well-being. Personality and Individual Differences, 111, 51–57. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.05
 • Adamczyk, K. (2017). Going beyond relationship status: A cross-sectional and longitudinal investigation of the role of satisfaction with relationship status in predicting Polish young adults’ mental health. Journal of Social and Clinical Psychology, 36(4), 196-215. doi: 10.1521/jscp.2017.36.4.265
 • Adamczyk, K. (2017). Voluntary and involuntary singlehood and young adults’ mental health: an investigation of mediating role of romantic loneliness. Current Psychology, 36(4), 888-904. doi: 10.1007/s12144-016-9478-3
 • Adamczyk, K. (2016). An investigation of loneliness and perceived social support among single and partnered young adults. Current Psychology, 35(4), 674–689. doi: 10.1007/s12144-015-9337-7

Ważniejsze publikacje:

W pracy pt. „Relationship status and mental and physical health among Polish and American young adults: The role of relationship satisfaction and satisfaction with
relationship status” udało się nam pokazać, iż status związku nie jest jedynym czynnikiem determinującym zdrowie psychiczne i dobrostan, a istotną rolę w tej zależności pełni satysfakcja ze związku. Dodatkowo, relacja między statusem związku a zdrowiem psychicznym może się różnie manifestować w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego. 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Granty

 • Projekt „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”. Konkurs NCN Sonata Bis 9 (Nr rej. 2019/34/E/HS6/00164). Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2020-2025.

 • Projekt „Posiadanie vs. brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Badania longitudinalne” (UMO-2014/13/B/HS6/01382). Projekt polsko-amerykański realizowany we współpracy z partnerem amerykańskim (The University of Arizona, USA). Projekt realizowany w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Narodowe Centrum Nauki; konkurs OPUS 7. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2015-2019.

 • Projekt „Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predyktory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości – badania longitudinalne” (UMO-2012/05/D/HS6/03000). Narodowe Centrum Nauki; konkurs SONATA 3. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2013 -2016.

 • Projekt APPARENT: „Transition to parenthood: International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood” (Starting Grant (StG), SH2, ERC-2010-StG). European Research Council (ERC) (Europejska Rada ds. Badań Naukowych). Okres realizacji projektu: 2011-2016. Charakter udziału w projekcie: Wykonawca. Kierownik projektu: Prof. dr. Daniela Grunow, Sociology of Social Change, Faculty of Social Sciences, Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany.

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą

 • 2016 – Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2015.

 • 2015 – 2018 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
  2014 – Nagroda Naukowa przyznana w finale XIV edycji Nagród Naukowych „Polityki” 2014 w dziedzinie nauk społecznych

Wyjazdy zagraniczne

 • 09.07.2018 – 13.07.2018 – Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany. wyjazd w ramach umowy bilateralnej. Opiekun wyjazdu: Prof dr. Rainer Reisenzein, Wydział Psychologii.

 • 05.07. 2018 – 06.07. 2018 – ERASMUS Plus (Staff Mobility for Teaching). Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany. Opiekun wyjazdu: Prof. Dr. Margarete Boos, Institut für Psychologie Sozial- und Kommunikationspsychologie.

 • 20.02.2015 – 01.03.2015 – Uniwersytet w Liège (Belgia). Opiekun naukowy stażu: Dr Salvatore d’Amore, Chef de Service de Clinique Systémique et Psychopathologie Relationnelle. Gran przyznany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach umowy bilateralnej.

Zainteresowania badawcze:

 • psychologiczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje życia w pojedynkę
 • psychologia związków intymnych
 • psychologia pozytywna
 • adaptacja kulturowa i walidacja narzędzi badawczych

Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie realizuję projekt badawczy dotyczący życia w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty. Badania w ramach projektu stanowią badania mieszane, tzn. w ramach projektu prowadzimy badania jakościowe oraz badania ilościowe. Nasz projekt stanowi pierwszy projekt, który wprowadza perspektywę psychologii pozytywnej do badań nad życiem w pojedynkę. Innymi słowy, stanowi on pierwszą propozycję skierowania zainteresowania badaczy, skupiających się dotychczas na negatywnych konsekwencjach życia w pojedynkę, ku pytaniu o to, jak osoby żyjące w pojedynkę niwelują negatywne konsekwencje życia w pojedynkę jako niejasnej straty poprzez różne strategie radzenia sobie. Oczekujemy, iż nasz projekt dostarczy szerokiego zakresu danych i wyników jakościowych oraz ilościowych o charakterze podłużnym. Wyniki te pozwolą przede wszystkim określić nie analizowaną w badaniach wcześniej buferującą rolę strategii radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością obecnych w życiu osób nie posiadających partnera/partnerki/ męża/żony dla zdrowia psychicznego, mierzonego w terminach pozytywnych wskaźników (dobrostan) oraz negatywnych wskaźników (lęk, depresja, stres, używanie substancji psychoaktywnych). Badania jakościowe oraz podłużne badania ilościowe umożliwią nam z kolei na połączenie subiektywnej i obiektywnej perspektywy ujmowania życia w pojedynkę oraz ukazanie procesu radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością poprzez stosowanie różnych strategii radzenia sobie z nimi przez osoby nie posiadające partnera/partnerki. 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 • Przygotowanie autorskiego artykułu pt. Dlaczego Król jest goły? do spektaklu „Nowe szaty Króla” w reż. A. Romańskiego (data premiery: 08.06.2019) na zlecenie Teatru Animacji w Poznaniu.
 • Opracowanie wraz ze studentami ulotki edukacyjnej „Święta a rozwój dziecka” dla rodziców dzieci z Przedszkola „Leśne Duszki” w Zakrzewie (gmina Dopiewo) (edycja XII 2018 i XII 2019).
 • Organizacja zbiórki darów dla zwierząt ze schroniska w Skałowie. Zbiórka darów odbyła się w grudniu 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jej inicjatorem i koordynatorem był Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ds. studenckich Pan dr Mariusz Szynkiewicz.
 • Wypowiedź dla serwisu PAP Nauka w Polsce (04.09.2015) „Psycholog bada, czy posiadanie partnera wpływa na zdrowie”:
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406334,psycholog-bada-czy-posiadanie-partnera-wplywa-na-zdrowie.html

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content