Ziółkowska, B. (red.). (2009). Opętanie (nie) jedzeniem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Słowo od redaktorki

Błażej Smykowski
Dynamika kontekstu społecznego w okresie dzieciństwa i dorastania

Beata Ziółkowska
Dlaczego (nie)jemy? psychologiczne uwarunkowania stosunku do pokarmu

CZĘŚĆ I
Rodzina jako kontekst rozwoju człowieka

Julita Wojciechowska
Współczesna rodzina jako kontekst rozwoju dzieci i młodzieży

Monika Pawłowska
Przegląd koncepcji dotyczących rodzin anorektycznych

Anna Popławska
Anorexia nervosa - choroba jednostki czy choroba rodziny?

Krzysztof Szulc
Transgeneracyjne ujęcie rodziny a problematyka anoreksji

Anna Szewczyk
Terapia systemowa rodzin w leczeniu anorexia nervosa

Urszula Mieńkowska
Przemoc seksualna w rodzinie w etiologii zaburzeń jedzenia

CZĘŚĆ II
Adolescencja i formowanie struktury potrzeb

Sławomir Jabłoński
Źródła hierarchii potrzeb w świetle koncepcji rozwoju człowieka

Natalia Guglas
Biologiczne i psychologiczne zmiany okresu adolescencji a anoreksja

Anna Zamiara
Osiąganie autonomii a ryzyko wystąpienia anoreksji w okresie adolescencji

Magdalena Paradowska
Potrzeba autonomii a lęk przed autonomią w anoreksji

Dorota Kowalczyk
Anoreksja jako opóźnienie wejścia w dorosłość

Blandyna Galla
Potrzeba perfekcjonizmu jako źródło i czynnik utrwalający anorexia nervosa

Joanna Okoniewska
Potrzeba perfekcjonizmu a ekspresja anorexia nervosa. Profilaktyka i terapia

CZĘŚĆ III
Kultura jako kontekst rozwoju człowieka

Anna Brzezińska
Uczestnictwo w kulturze i jego znaczenie dla procesu rozwoju

Marta Pieróg
Ciało dyscyplinowane. Wpływ kultury ponowoczesnej na powstanie anorexia nervosa

Olga Grączeska
Rola czynników kulturowych w powstawaniu zaburzeń odżywiania

Monika Rukść
Poddaj się perfekcji - ciało w środkach masowego przekazu

Małgorzata Kubaszewska
Kobietą szczupłą każda chce być... Wpływ wzorców kulturowych na częstość zachorowań na anoreksję

Marta Sklerkowska
Potrzeba reformy reklamy a profilaktyka zaburzonego stosunku do ciała i jedzenia

Maciej Barczak
Krótka charakterystyka dzienników internetowych dziewcząt z anoreksją

Agata Kucharska
Anoreksja na forach internetowych - analiza krytyczna

Alicja Nowacka
Anoreksja na forach internetowych

Natalia Zawołokin
Anoreksja i bulimia na forach internetowych

CZĘŚĆ IV
Sytuacje trudne i strategie radzenia sobie

Beata Ziółkowska
Sytuacje trudne jako źródło zaburzeń łaknienia. Zaburzenia łaknienia jako źródło sytuacji trudnych

Monika Zygmunt
Anorexia nervosa jako strategia zaradcza uruchamiana w sytuacjach trudnych

Paulina Zapała
Anoreksja - sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej?

Katarzyna Denysiuk
Radzenie sobie z urazowymi doświadczeniami okresu dzieciństwa a podatność na anoreksję w okresie adolescencji

Aleksandra Pilarska
Hospitalizacja pacjentek anorektycznych jako sytuacja trudna

Katarzyna Paszek
Być w pobliżu, być obok... Otoczenie w walce z chorobą

Anna Cwojdzińska
Radzenie sobie dziewcząt z anorexia nervosa w sytuacji edukacyjnej

CZĘŚĆ V
Inne perspektywy ujmowania zaburzeń łaknienia

Anna Cwojdzińska
Nowe spojrzenie na anoreksję psychiczną

Joanna Schmidt
Głód więzi, głód siebie... Otyłość a anoreksja

Marcin Adamski
Anoreksja psychiczna jako zaburzenie o cechach uzależnienia

Magdalena Kemnitz
Problem anoreksji w sporcie

Literatura cytowana
Strony internetowe

Kategoria:
Skip to content