Ziółkowska, B., Cwojdzińska, A., Chołody, M. (red.). (2009). Ciało w kulturze i nauce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Arkadiusz Robak
Rozwojowy aspekt doświadczenia ciała w okresie dzieciństwa

Dorota Mroczkowska
Ciało w centrum

Olga Sakson-Obada
Ja cielesne - próba nowego spojrzenia

Krzysztof Tryksza
Percepcja własnych i partnera genitaliów a satysfakcja seksualna kobiet

Beata Ziółkowska
Ile fizycznej atrakcyjności w atrakcyjności społecznej? Rzecz o sile pierwszego wrażenia

Beata Przymuszała
Ślady ciała - pismo niedosłowne

Mariusz Chołody
Romantyczne zmagania z ciałem. Teorie Maurycego Mochnackiego, Zygmunta Krasickiego i Adama Mickiewicza

Anna Roszyk
Kiedy ciało choruje. O podejściu psychosomatycznym w rozumieniu psychicznej kondycji człowieka

Jowita Wycisk
Wybrane aspekty sposobu doświadczania ciała w kontekście płci i rodzaju

Anna Cwojdzińska
Obraz ciała w anoreksji psychicznej

Filip Rybakowski
Dysm......... jako problem chirurgi plastycznej i dermatologii

Kategoria:
Skip to content