Ziółkowska, B. (2009). Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
O Redaktor serii

Rozdział l.
Wprowadzenie, czyli słowo o tym, czego doświadczają na co dzień opiekunowie chorych dzieci.
1.1. Od czego zależy zdrowie człowieka?
1.2. Skąd się bierze choroba?

Rozdział 2.
Specyfika choroby chronicznej u dzieci.
2.1. Na czym polega choroba chroniczna?.
2.2. Jak choroba zmienia funkcjonowanie człowieka?
2.3. Czego potrzebują dzieci przewlekle chore?
2.4. Reakcje chorych dzieci na niezaspokojenie potrzeb
2.5. Skutki niezaspokojenia potrzeb w sytuacji choroby chronicznej.

Rozdział 3.
Choroba jako sytuacja trudna.
3.1. Specyficzne problemy rodzin z dzieckiem chronicznie chorym.
3.2. Stres i strategie radzenia sobie z nim.
3:3. Etapy radzenia sobie rodziców z chorobą dziecka.
3.4. Postawy rodziców względem chorego chronicznie dziecka.
3.5. Choroba dziecka a funkcjonowanie zdrowego rodzeństwa.

Rozdział 4.
Na czym polega adaptacja do choroby?
4.1. Etapy adaptacji do choroby i zachowania wobec niej.
4.2. Jak dziecko spostrzega siebie?
4.3. Jak dziecko spostrzega chorobę?

Rozdział.5.
Wtórne problemy wynikające z choroby chronicznej.
5.1. Lęk, czyli czego się boi chore dziecko?
5.2. Ograniczenie aktywności.
5.3. Depresja, czyli kiedy smutek dziecka zaczyna być niepokojący?
5.4. Homilopatia, czyli nieprawidłowy rozwój osobowości.
5.5. Ból i cierpienie.

Rozdział 6.
Chore dziecko w domu.
6.1. Funkcje choroby w rodzinie.
6.2. Czego unikać w kontakcie z dzieckiem?
6.3. Rola zabawy w procesie zdrowienia dzieci.

Rozdział 7.
Chore dziecko w szkole.
7.1. Lęk i fobia w sytuacjach Szkolnych.
7.2. Organizowanie dziecku przewlekle choremu warunków do nauki.
7.3. Relacje rodzina - szkoła w obliczu zdrowotnego problemu dziecka.

Rozdział 9.
Wsparcie chorych dzieci i ich rodzin.
9.1. Interwencja kryzysowa.
9.2. Psychologiczne wsparcie rodziny chorego.
9.3. Psychologiczne wsparcie chorego.
9.4. Wsparcie fundacji i stowarzyszeń.

Rozdział 10.
Uprawnienia dzieci przewlekle chorych i ich rodzin.
10.1. Dodatkowy urlop wychowawczy.
10.2. Zasiłek pielęgnacyjny.
10.3. Stały zasiłek z pomocy społecznej.
10.4. Stopień niepełnosprawności.
10.5. Edukacja.
10.6. Opieka zdrowotna.
10.7. Leczenie szpitalne.

Podsumowanie
Aneks. Pomoce diagnostyczne.
Słowniczek.
Bibliografia.

Kategoria:
Skip to content