Ziółkowska, B. (2005). Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
List do Nauczycieli i Wychowawców

CZĘŚĆ PIERWSZA, CZYLI OD TEORII...

a Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny
h Historia anoreksji
z Zaburzenia jedzenia i miejsce anoreksji pośród nich
o Objawy anoreksji
b Badania nad anoreksją
d Diagnoza różnicowa w anoreksji
u Uwarunkowania anoreksji - czynniki podmiotowe i środowiskowe
t Trudne sytuacje
a anoreksja
k Kryteria samooceny w okresie dorastania
c Ciało w okresie dojrzewania
s Spostrzeganie schematu własnego ciała w anoreksji
p Potrzeba perfekcjonizmu, rywalizacji i kontroli
m Media i reklama wizualna a anoreksja
r Rodzina a anoreksja
I Leczenie anoreksji - farmakologia i psychoterapia
w Wywiad wstępny w zaburzeniach odżywiania
g Gotowość anorektyczna - preludium do anoreksji?

CZĘSC DRUGA, CZYLI ...DO PRAKTYKI
Co to jest profilaktyka i czemu służy?
Potrzeba profilaktyki anoreksji
Profilaktyka w szkole

Projekty zajęć warsztatów profilaktycznych

Ogólny schemat
Eliza Gielec, Małgorzata Mikołajczak, Agnieszka Narkiewicz

Nieśmiałość - o tym można pogadać
Jolanta Klimaszewska, Magdalena Jura

Wpływ mass mediów na postrzeganie własnego ciała
Magdalena Gałkowska, Anna Filipiak-Siewodnik

Ideały atrakcyjności fizycznej a zaburzenia odżywiania

Komentarz

Literatura

Kategoria:
Skip to content