Zinczuk – Zielazna, J. (2021). Pasja studiowania, a samoregulacja. Emocje i jakość relacji akademickich. WPiK Open access: Wydawnictwo rys.

Informacje dodatkowe

Kategorie: ,

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content