Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Rozdział 1.
Dlaczego trudno rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych i dlaczego warto to robić?

1.1. Seksualność dziecka - wiedza naukowa a osobiste przekonania
1.2. Osobiste doświadczenia dorosłego a wychowanie seksualne dziecka
1.3. Podsumowanie
Dodatek 1. Moja seksualność

Rozdział 2.
Dokąd zmierza rozwój seksualny?

2.1. Funkcje seksualności w życiu człowieka
2.2. Etapy rozwoju seksualnego - podział i główne zadania rozwojowe w obrębie seksualności
2.3. Seksualność jako integralny aspekt funkcjonowania człowieka (propozycja modelu)
2.4. Czynniki oddziałujące na przebieg rozwoju seksualnego dziecka
2.5. Podsumowanie
Dodatek 2. Seksualność mojego dziecka

Rozdział 3.
Dziecko płciowe czy dziecko seksualne? Na czym bazuje seksualność człowieka?

3.1. Płciowość, seksualność, erotyzm a dziecko
3.2. Jak powstaje "ja seksualne"
3.3. Podsumowanie
Dodatek 3. Do czego wychowujemy dzieci w sferze seksualnej?

Rozdział 4.
Jak dziecko przejawia swoją płciowość? O typowej ekspresji seksualnej dziecka

4.1. Rozwój seksualny a ekspresja seksualna
4.2. Różnorodność dziecięcej ekspresji seksualnej
4.3. Norma seksuologiczna dla dzieci i młodzieży
4.4. Podsumowanie
Dodatek 4. Inwentarz zachowań seksualnych dziecka

Rozdział 5.
Rodzice, wychowawcy, rówieśnicy. Kto uczestniczy w kształtowaniu seksualności dziecka?

5.1. Konteksty rozwoju seksualnego - kto i kiedy stanowi główne źródło oddziaływań na rozwój w sferze seksualnej
5.2. Rola rodziny w kształtowaniu rozwoju seksualnego dziecka
5.3. Grupa rówieśnicza jako źródło wiedzy o seksualności własnej i innych
5.4. Rola edukacji w procesie rozwoju seksualnego
5.5. Podsumowanie
Dodatek 5. Konteksty rozwoju seksualnego

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content