Zielona-Jenek, (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Od Autora

Wprowadzenie

Z historii badań nad oddziaływaniami sugestywnymi wobec świadków
Problematyka sugestii w praktyce społecznej

CZĘŚĆ I.
PODATNOŚĆ DZIECKA NA SUGESTIE. USTALENIA TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Rozdział 1. Sugestia jako zjawisko psychologiczne
1.1. Sugestia. Ustalenia terminologiczne
1.2. Sugestia w kontekście zjawiska wpływu społecznego
1.3. Podatność na sugestie

Rozdział 2. Czynniki modyfikujące efekt wpływu sugestywnego
2.1. Oddziaływanie sugestywne jako przedmiot badań empirycznych
2.2. Determinanty efektywności oddziaływania sugestywnego
2.2.1. Sytuacyjne determinanty efektu sugestii
2.2.1.1. Cechy zdarzenia modyfikujące zniekształcający wpływ sugestii
2.2.1.2. Cechy sugestii modyfikujące zakres jej zniekształcającego wpływu
2.2.1.3. Cechy sytuacji modyfikujące zakres zniekształcającego wpływu sugestii
2.2.1.4. Cechy osoby sugerującej modyfikujące zakres jej zniekształcającego wpływu
2.2.2. Podmiotowe wyznaczniki podatności na sugestie
2.2.2.1. Czynniki demograficzne jako determinanty podatności świadka na sugestie
2.2.2.2. Cechy funkcjonowania poznawczego świadka jako determinanty jego podatności na sugestie
2.2.2.3. Cechy funkcjonowania emocjonalno-społecznego świadka jako determinanty jego podatności na sugestie
2.3. Podsumowanie

Rozdział 3. Mechanizmy oddziaływania sugestywnego
3.1. Pamięć autobiograficzna - przedmiot oddziaływania sugestywnego
3.2. Poznawcze modele mechanizmów oddziaływania sugestywnego
3.2.1. Model powstawania fałszywych wspomnień
3.2.2. Model rozmytego śladu pamięciowego
3.2.3. Model monitorowania rzeczywistości
3.3. Emocjonalno-społeczne modele mechanizmów oddziaływania sugestywnego
3.3.1. Niepamięciowe mechanizmy dezinformacji
3.3.2. Model podatności na sugestie w sytuacji przesłuchania
3.3.3. Sugerowanie jako proces relacyjny. Propozycja modelu własnego
3.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II.

PODATNOŚĆ DZIECKA NA SUGESTIE. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH

Rozdział 4. Przygotowanie dziecka do roli świadka
4.1. Przygotowanie dziecka do przesłuchania jako proces redukcji efektu oddziaływania sugestywnego
4.2. Przygotowanie małoletniego świadka do przesłuchania. Wskazówki praktyczne

Rozdział 5. Przesłuchanie dziecka
5.1. Możliwości redukcji efektu oddziaływania sugestywnego w toku przesłuchania małoletniego świadka
5.2. Przesłuchanie dziecka. Wskazówki praktyczne

Rozdział 6. Diagnoza podatności małoletniego świadka na sugestie
6.1. Ujawnienie kazirodczego wykorzystania seksualnego dziecka w kontekście rozwodu rodziców jako przykład szczególnej sytuacji składania zeznań przez małoletniego
6.2. Podatność małoletniego świadka na zniekształcający wpływ sugestywny. Obszary diagnozy
6.3. Opiniodawstwo psychologiczno-sądowe dotyczące oddziaływania sugestywnego wobec małoletniego świadka. Perspektywa pracy biegłego

Literatura
Indeks nazwisk

Kategoria:
Skip to content