Ziarko, M., Wrona-Polańska, H., Pasztak-Opiłka, A. (2019). Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content