Wachowiak, , J., (2011). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników Poznań: Difin.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
Sytuacja pracowników w zmieniającej się organizacji
Wprowadzenie
1.1. Elastyczność jako warunek konkurencyjności
1.2. Konsekwencje istniejących tendencji dla pracowników
1.3. Wehikuł czasu - zmiana warunków wykonywania i postrzegania pracy w Polsce
Podsumowanie

Rozdział 2
Pracoholizm - opętanie pracą
Wprowadzenie
2.1. Błędne przekonania na temat pracoholizmu
2.2. Czym jest pracoholizm
2.3. Charakterystyka pracoholika
2.4. Wyjaśnianie przyczyn pracoholizmu
2.5. Jak funkcjonuje pracoholik
2.6. Organizacyjne uwarunkowania pracoholizmu
2.7. Pracoholik przełożonym
2.8. Pracownik efektowny, ale nieefektywny
Podsumowanie

Rozdział 3
Kontrproduktywne zachowania pracowników
Wprowadzenie
3.1. Szkodliwe zachowana polskich pracowników
3.2. Rozważania definicyjne
3.3. Typologia zachowań kontrproduktywnych
3.4. Przejawy zachowań kontrproduktywnych
3.5. Dlaczego dochodzi do zachowań kontrproduktywnych?
3.6. Organizacyjne podłoże szkodliwych zachowań
3.7. Zapobieganie zachowaniom kontrproduktywnym
Podsumowanie

Rozdział 4
Pracownik pracownikowi wilkiem - mobbing
Wprowadzenie
4.1. Definicja zjawiska
4.2. Kto i jak atakuje
4.3. Przebieg mobbingu w czasie
4.4. Przyczyny mobbingu
4.5. Przeciwdziałanie mobbingowi
Podsumowanie

Rozdział 5
Wypalenie zawodowe - na zgliszczach zaangażowania
Wprowadzenie
5.1. Charakterystyka zjawiska
5.2. Symptomy wypalenia zawodowego
5.3. Uwarunkowania wypalenia zawodowego
5.4. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Podsumowanie

Rozdział 6
Kradzieże dokonywane przez pracowników
Wprowadzenie
6.1. Uczciwość - cecha czy brak okazji?
6.2. Czynniki przyczyniające się do występowania kradzieży w miejscu pracy
6.3. Zapobieganie kradzieżom
6.4. Per analogiam - zjawisko ściągania
6.5. Uczciwość jako element kultury organizacyjnej
Podsumowanie

Zakończenie
Dysfunkcjonalność zachowań jako syndrom patologii organizacyjnej

Bibliografia

Kategoria:
Skip to content