Urbański, M., Przybysz, P. (red.). (2009). Funkcje umysłu. Poznań: Zysk i S-ka.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

CZĘŚĆ I. UMYSŁY W ŚWIECIE I SPOŁECZEŃSTWIE

Marek Hetmański
Podstawowe funkcje umysłu 9

Wioletta Dziamowska
Subiektywna natura świadomości. O funkcjach qualiów 29

Łukasz Przybylski
System haptyczny - jak umysł dotyka świata? 61

Maciej Blaszak
Zmysł użyteczności 83

Krzysztof Łastowski
Socjobiologiczne ujęcie natury ludzkiej. Między nauką a antropologią filozoficzną 105

Robert Pilat
Natura refleksji. O trudnościach związanych z czynnościami psychicznymi drugiego rzędu 121

Piotr Przybysz
Refleksja a stopnie poznania społecznego. W stronę kognitywnej teorii umysłu społecznego 135

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIE UMYSŁÓW: PSYCHOLOGIA, BIOLOGIA,

UMYSŁY SZTUCZNE
Piotr Jaśkowski, Blandyna Skalska
Intencja a prymowanie podprogowe 155

Marek Kowalczyk
Priming negatywny a procesy hamowania 169

Ewa Magier
Czy procesy implicite podlegają poznawczej kontroli 189

Piotr Markiewicz
Funkcje umysłu podczas snu 207

Alan G. Sanfey, James K. Rilling i in.
Neuronalne podłoże podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym na przykładzie gry w ultimatum 241

Jacek Jelonek, Maciej Komosiński
Behawioralny system oko-ruchowy wirtualnego organizmu 255

CZĘŚĆ III. SPOSOBY WYJAŚNIANIA I ROZUMIENIA PROCESÓW UMYSŁOWYCH

Antti Revonsuo
O naturze wyjaśniania w neuronaukach 273

Mariusz Urbański
Trzy modele rozumowań abdukcyjnvch 303

Bartłomiej Świątczak
Funkcjonalna analiza stanów mentalnych a obecna praktyka wyjaśnietl naukow)!ch 317

Robert Poczobut
Umysł matematyczny. Czy kognitywista może być matematycznym realistą? 331

Pawel Łupkowski
Test Turinga według A.M. Turinga 357

Tomasz Czub
Wartość niewiedzenia. Refleksje na podstawie koncepcji świadomości L.S. Wygotskiego 367

Nina Gierasimczuk
Psychologiczna adekwatność modelu identyfikowalności w granicy 381

CZĘŚĆ IV DYSKUSJE

Krzysztof Kiedrowski
O strukturze systemu metafizycznego. Przyczynek do metody negatywistycznej metafizyki unitarnej 401

Kategoria:
Skip to content