Urbański, M. (2009). Rozumowanie abdukcyjne. Modele i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

Część I Podstawy

Rozdział 1. C. S. Peirce'a teorie abdukcji
1.1. Teoria sylogistyczna
1.2. Teoria inferencyjna
1.3. Ocena hipotez i rozumowań abdukcyjnych

Rozdział 2. Kontrowersje
2.1. Psychologizm a logika odkrycia
2.2. Oblicza abdukcji
2.2.1. Abdukcja: proces i jego produkt
2.2.2. Rozumowanie: start i cel
2.2.3. Hipotezy: generowanie a ewaluacja
2.3, Rozumowanie wstecz i w przód

Część II Modele

Rozdział 3. Model eksplanacyjno-dedukcyjny
3.1. Problem abdukcyjny
3.2. Kryteria oceny hipotez abdukcyjnych
3.3. Wyjaśnianie i wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia
3.4. Abdukcja w tabelach analitycznych
3.5. Abdukcja a dynamika dowodu
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Model eksplanacyjno-koherencyjny
4.1. Krytyka modelu eksplanacyjno-dedukcyjnego
4.1.1. Co i kiedy?
4.1.2. Modele wyjaśniania
4.1.3. Reprezentacja hipotez abdukcyjnych
4.1.4. Wielopoziomowość, kreatywność, kryteria ewaluacji
4.2. Paula Thagarda model rozumowania abdukcyjnego
4.2.1. Rozumowanie
4.2.2. Wyjaśnianie
4.2.3. Sztuczny model neuronalny
4.2.4. Kryteria oceny hipotez
4.2.5. Struktura rozumowania abdukcyjnego
4.3. Podsumowanie

Rozdział S. Modeł apagogiczny
5.1. Słabości modeli eksplanacyjnych
5.1.1. Abdukcja a wyjaśnianie
5.1.2. Abdukcja jako rozumowanie "zachowujące niewiedzę". 86
5.2. "Nowa logika", "Nowy psychologizm"
5.3. Gabbaya i Woodsa logika abdukcji
5.3.1. Abdukcja i etykietowane systemy dedukcyjne
5.3.2. Koneksjonistyczna logika abdukcji
5.4. Podsumowanie

Część III Procedury

Rozdział 6. Sylogistyczna procedura abdukcyjna
6.1. Abdukcja a sylogistyka: Arystoteles i Peirce
6.2. Procedura abdukcyjna
6.3. Zastosowanie procedury
6.4. Kryteria oceny hipotez

Rozdział 7. Tabele syntetyczne i abdukcja
7.1. Metoda tabel syntetycznych
7.1.1. Podstawy
7.1.2. Tabele częściowe i pojęcie uwikłania
7.2. Modelowanie abdukcji za pomocą tabel syntetycznych
7.2.1. Procedura abdukcyjna
7.2.2. Kryteria oceny hipotez
7.2.3. Zastosowanie procedury
7.2.4. Dwie metody tabelowe
7.3. Interpretacja problemu abdukcyjnego

Rozdział 8. Abdukcyjny komponent realizacji poznawczych zadań pogłosek
8.1. Definicja pogłoski
8.2. Typologia pogłosek
8.3. Sytuacje sprzyjające powstawaniu i rozpowszechnianiu pogłosek
8.4. Poznawcze zadania pogłosek
8.5. Abdukcja w realizacji zadań pogłosek: studium przypadku
8.5.1. Wydarzenia
8.5.2. Interpretacje
8.6. Pogłoski jako spójne interpretacje

Zakończenie: miejsce abdukcji w klasyfikacji rozumowań

Dodatek A. Podstawy sylogistyki
Dodatek B. Elementy klasycznego rachunku zdań
B.1. Składnia języka klasycznego rachunku zdań
B.2. Semantyka języka klasycznego rachunku zdań
B.3. Tabele analityczne
B.4. Alternatywne postacie normalne

Literatura
Skorowidz rzeczowy
Skorowidz bibliograficzny

Kategoria:
Skip to content