Urbańska, J., Karpe, K., Żyluk, N. (2016). Zaradność absolwentów szkół wyższych Poznań: Wydawnictwo naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp (Joanna Urbańska, Natalia Żyluk) 7
1.  Wyuczona bezradność a wyuczona zaradność – rozważania teoretyczne (Natalia Żyluk, Karolina Karpe,
Joanna Urbańska) | 11
2.  Kwestionariusz Wyuczonej Zaradności Opis procesu konstrukcji 
narzędzia i charakterystyka wyuczonej zaradności absolwentów w Polsce
na podstawie badania własnego (Karolina Karpe, Mikołaj Michta,
Katarzyna Paluszkiewicz, Joanna Urbańska,
Natalia Żyluk) | 21
3.  Sterowność a wyuczona zaradność i jej korelaty (Natalia Żyluk) | 39
4.  Cele zawodowe i ich realizacja a wyuczona zaradność i jej korelaty (Karolina Karpe, Mikołaj Michta) | 51
5.  Ambicja a wyuczona zaradność i jej korelaty (Weronika Potok) | 61
6.  Prokrastynacja a wyuczona zaradność i jej korelaty (Daria Jorg, Weronika Potok, Violetta Krajewska) | 71
7.  Zmęczenie życiem codziennym a wyuczona zaradność i jej korelaty (Joanna Urbańska) | 85
8.  Atrybucje a wyuczona zaradność i jej korelaty (Violetta Krajewska) | 99
9.  Trzy pro le absolwentów – analiza skupień metodą k-średnich (Joanna Urbańska, Katarzyna Paluszkiewicz) | 111
Zakończenie | 123
Załączniki: autorskie narzędzia badawcze | 125
Bibliografia | 147
Kategoria:
Skip to content