Suchańska, A., Wycisk, J. (red.). (2006). Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie.
Część I. Samouszkodzenia - przegląd podstawowych zagadnień.

Jowita Wycisk
Samouszkodzenia umiarkowane - charakterystyka zjawiska.

Anna Suchańska
Czynniki ryzyka - specyfika samouszkodzeń czy autodestrukcji?

Natalia Minge, Krzysztof Minge
Samobójstwo a samookaleczenia.

Jowita Wycisk
Psychologiczne funkcje samouszkodzeń umiarkowanych.

Joanna Kinecka
W labiryncie emocji. O samouszkodzeniach, regulacji emocji i psychoanalizie.

Anna Kubiak
Zaburzenia o podłożu biologicznym a zachowania autoagresywne

Marta Cichocka
Specyfika zachowań auto destruktywnych wśród osób w podeszłym wieku

Część II. Dysfunkcje w obrębie Ja cielesnego a samouszkodzenia umiarkowane.

Jowita Wycisk
Ja cielesne kształtowane przez przemoc. Implikacje dla zjawiska samouszkodzeń umiarkowanych.

Olga Sakson-Obada
Autodestrukcja jako obrona przed rzeczywistością niemożliwą do wypowiedzenia. Doznania somatosensoryczne u osób z tendencją do samookaleczeń.

Część III. Samouszkodzenia u wychowanków domów dziecka i u dzieci przedszkolnych.

Anna Brzeska
Samouszkodzenia u adolescentów mieszkających w domach dziecka i domach rodzinnych.

Anna Chrzan
Zachowania autodestruktywne a wybrane funkcje regulacji emocji u wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Magdalena Stawicka
Samouszkodzenia u dzieci z populacji normalnej a wzorce przywiązania i ich umysłowa reprezentacja.

Część IV. Leczenie samouszkodzeń.

Joanna Wolny
Terapia poznawczo-behawioralna samookaleczeń.

Monika Matecka
Terapia rodzinna jako metoda pracy z młodzieżą okaleczającą się.

Joanna Kowalska
Wykorzystanie arteterapii w procesie diagnozy i terapii osób okaleczających się.

Literatura.

Kategoria:
Skip to content