Suchańska, A. (red.). (2000). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content