Suchańska, A. (1999). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content