Strykowska, M. (red.). (2007). Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Maria Strykowska
Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej.

Augustyn Bańka, Agata Wołowska
Geneza i rozwój pojęcia przywiązania w koncepcjach funkcjonalności-dysfunkcjanolności przystosowania do środowiska oraz organizacji.

Teresa Chirkowska-Smolak
Rozwijanie kompetencji jako proaktywny sposób radzenia sobie z przemianami we wspolczesnej pracy

Beatricze Andrzejewska
Tworczość w organizacji jako proces rozwiązywania problemów

Joanna Wachowiak
Funkcjonowanie pracownikow w sytuacji wymuszonego związania z pracą

Aleksander Hauziński
Zwiększanie zaradności w podejmowaniu i wykonywaniu pracy

Maciej Macko
Koszsty psychologiczne zachowań antyspołecznych w środowisku pracy

Michał Stasiakiewicz
Marketing w działaniu organizacji

Kategoria:
Skip to content