Stelter, Ż. (2009). Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WSTĘP...7
Rozdział 1
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA Intelektualnie - CO TO OZNACZA?...9
1.1. Problem nazewnictwa 10
1.2. Klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej...14
1.3. Istota upośledzenia 18
1.4. Konsekwencje ujmowania niesprawności intelektualnej w opiece i wychowaniu...24

ROZDZIAŁ 2
OBLICZA Niepełnosprawności INTELEKTUALNEJ W OKRESIE DORASTANlA...28
2.1 Charakterystyka stadium adolescencji...29
2.1.1. Zmiany biologiczne i ich wpływ na zachowanie dorastających...29
2.1.2. Rozwój potrzeby seksualnej...32
2.1.3. Emocjonalność nastolatków...34
2.1.4. Kontakty społeczne dorastających...36
2.1.5. Samoświadomość i samoocena młodzieży...39
2.2. Specyfika problemów dorastania w kontekście niesprawności intelektualnej...42
2.3. Potrzeby społeczne i emocjonalne dorastających z ograniczoną sprawnością intelektualną...46
2.4. Samoocena dorastających z niepełnosprawnością intelektualną...49

ROZDZIAŁ 3
Przestrzeń ŻYCIOWA MŁODZIEŻY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ...54
3.1. Przestrzeń życiowa jednostki w kontekście niepełnej sprawności intelektualnej...54
3.2. Psychologiczna sytuacja rodzinna osób niepełnosprawnych intelektualnie...61
3.3. Przestrzeń społeczna dorastających z niesprawnością intelektualną...69

ROZDZIAŁ 4
SPECYFIKA Kształtowania SIĘ TOŻSAMOŚCI NJEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ADOLESCENTÓW...75
4.1. Tożsamość - rozwój i znaczenie...76
4.2. Specyfika kształtowania się tożsamości osób niepełnosprawnych...79
4.2.1. Pytanie o kryzys tożsamości w obliczu ograniczonej sprawności intelektualnej...82
4.3. Rola rodziców i wychowawców w kształtowaniu się poczucia tożsamości niepełnosprawnych intelektua1nie adolescentów...87

ROZDZIAŁ 5
SEKSUALNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA WRASTAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ...96
5.1. Tożsamość płciowa l jej kształtowanie...97
5.2. Potrzeby seksualne i związki seksualne osób niesprawnych intelektualnie...100
5.3. Edukacja seksualna dorastających z ograniczoną sprawnością intelektualną...107
5.4. Rodzice i wychowawcy wobec seksualności osoby niepełnosprawnej intelektualnie...112

ROZDZIAŁ 6
PROBLEMY DORASTAJĄCYCH Z Niepełnosprawności INTELEKTUALNĄ...120
6.1. Sytuacje trudne i ich konsekwencje w życiu nastolatków niepełnosprawnych intelektualnie...120
6.2. Zachowania agresywne dorastających - czy to przejaw upośledzenia?...124
6.3. Dlaczego autoagresja?...130
6.4. Zaburzenia emocjonalne jako skutek doświadczanych trudności...135

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA - PRZESŁANIE DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW...141
BIBLIOGRAFlA...145

Kategoria:
Skip to content