Stasiakiewicz, M. (2004). Test Rorschacha. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WSTĘP

CZĘŚĆ I
TEST RORSCHACHA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

ROZDZIAŁ 1
HISTORIA TESTU

1.1. Okres "pre-rorschachowski"
1.2. Od gry w "kleksy" do kliniki Bleulera
1.3. Przez Atlantyk
1.4. Test Rorschacha, ale który?
1.5. "Plan Exnera"

ROZDZIAŁ 2
TESTY PROJEKCYJNE W BADANIU OSOBOWOŚCI
2.1. Źródła
2.2. Założenia podstawowe
2.2.1. Materiał i zadanie testowe
2.2.2. Zachowanie testowe
2.2.3. Interpretacja i diagnoza
2.3. Ujęcie ilościowe
2.4. Dwa oblicza diagnozy projekcyjnej
2.4.1. Diagnoza negatywna
2.4.2. Diagnoza pozytywna
2.5. Konkluzje

ROZDZIAŁ 3
ANALIZY I INTERPRETACJE W TEŚCIE RORSCHACHA

3.1. Procedury podstawowe
3.2. Systemy testu
3.2.1. Procedura badania
3.2.2. "Ślepa analiza"
3.3. Tematyczna analiza treści
3.4. Skale i wskaźniki
3.4.1. Charakterystyka
3.4.2. Konkluzje
3.5. Inne formy stosowania testu

CZĘŚĆ II
SYSTEM CAŁOŚCIOWY

ROZDZIAŁ 4
BADANIE TESTOWE

4.1. Procedura badania
4.2. Zasady sygnowania

ROZDZIAł 5
SYGNATURY

5.1. Nigdy za wiele o sygnowaniu
5.2. Lokalizacja
5.3. Determinanty
5.3.1. Forma
5.3.2. Ruch
5.3.3. Barwa
5.3.4. Światłocień
5.3.5. Perspektywa zdeterminowana formą
5.3.6. Symetria
5.3.7. Determinanty mieszane
5.3.8. Poziom formy
5.4. Treść
5.5. Wypowiedzi popularne
5.6. Organizacja wypowiedzi
5.7. Sygnatury specjalne
5.7.1. Niezwykłe werbalizacje
5.7.2. Niewłaściwe połączenia
5.7.3. Perseweracja i brak integracji
5.7.4. Specyficzna treść
5.8. Arkusz testowy

ROZDZIAŁ 6
INTERPRETACJA

6.1. Założenia
6.2. Diagnostyczność badania
6.3. Wypowiedzi F
6.4. Tolerancja na stres
6.4.1. Przeciążenie jako cecha i stan
6.5. Struktura bazalna
6.5.1. Zasoby
6.5.2. Typ przeżywania
6.5.3. Typ regulacji
6.5.4. Doświadczanie stymulacji
6.6. Konstruktywna autorefleksja
6.7. Procesy poznawcze
6.7.1. Inicjatywa i złożoność poznawcza
6.7.2. Dysfunkcja i sztywność poznawcza
6.7.3. Konwencjonalność i adekwatność percepcyjna
6.7.4. Procesyideacyjne
6.7.5. Triada poznawcza
6.8. Procesy emocjonalne
6.8.1. Kontrola emocjonalna
6.8.2. Reaktywność emocjonalna
6.8.3. Wypowiedzi S
6.8.4. Projekcja barwy
6.8.5. Wypowiedzi mieszane
6.9. Obraz siebie i postawy interpersonalne
6.9.1. Obraz siebie
6.9.2. Postawy interpersonalne
6.10. Wskaźniki
6.10.1. Wskaźnik Schizofrenii
6.10.2. Wskaźnik Tendencji Samobójczych
6.10.3. Wskaźnik Depresji
6.10.4. Wskaźnik Deficytu Mechanizmów Radzenia
6.10.5. Wskaźnik Nadmiernej Czujności
6.10.6. Wskaźnik Stylu Obsesyjnego
6.11. Dane normatywne
6.11.1. Osoby zdrowe
6.11.2. Dzieci i młodzież
6.11.3. Osoby diagnozowane psychiatrycznie
6.12. Analiza sekwencji
6.13. Analiza Werbalizacji

ROZDZIAŁ 7
DIAGNOZA

7.1. Podobieństwa i różnice
7.2. Strategie interpretacji
7.3. Przypadek 1 Przeciążenie i stres
7.3.1. Charakterystyka osoby badanej
7.3.2. Badanie testowe
7.3.3. Interpretacja
7.4. Przypadek 2 Schizofrenia paranoidalna
7.4.1. Charakterystyka osoby badanej
7.4.2. Badanie testowe
7.4.3. Interpretacja

CZĘŚĆ III
PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 8.
WYPOWIEDŹ TESTOWA W TEŚCIE RORSCHACHA

8.1. Formowanie się wypowiedzi testowej
8.1.1. Schafer - kontinuum snu i percepcji
8.1.2. Przestrzeń interakcyjna
8.1.3. Exner - kodowanie i percepcyjna kwalifikacja wypowiedzi
8.1.4. Przetwarzanie i aktywizacja schematów poznawczych
8.2. Percept
8.3. Archetyp
8.3.1. Archetypy tablicy I
8.3.2. Analiza procesu,
8.3.3. Fantazja, teoria, metoda?

ROZDZIAŁ 9
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TESTU RORSCHACHA

9.1. Krucjata Jamesa Wooda
9.2. Odpowiedź
9.3. Konkluzje
9.4. Co dalej?

ZAKOŃCZENIE

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content