Stańko-Kaczmarek, M. (2013). Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Poznań: Difin.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

Rozdział 1. Kreacja plastyczna w działaniach psychoterapeutycznych i edukacyjnych

1.1. Kreacja plastyczna o charakterze terapeutycznym i edukacyjaym jako forma działań twórczych
1.2. Funkcje kreacji plastycznej
1.3. Kreacja warteterapii a kreacja w warsztatach edukacji twórczej
1.3.1. Zaplanowana kreacja?

Rozdział 2. Arteterapia

2.1. Czym jest arteterapia?
2.2. Specyfika arteterapii
2.3. Rys historyczny
2.3.1. Rozwój arteterapii w Polsce
2.4. Teoretyczne podstawy arteterapii
2.4.1. Podejścia psychodynamiczne w arteterapii
2.4.2. Podejścia poznawczo-behawioralne
2.4.3 Podejścia humanistyczne
2.4.4. Podejścia systemowe
2.5. Problematyka prowadzenia badań naukowych w arteterapii
2.6. Praktyka ~ formy arteterapii
2.7. Uczestnicy
2.8. Arteterapeuta
2.9. Czas i miejsce spotkań

Rozdział 3. Warsztaty edukacji twórczej

3.4. Uczestnicy
3.5. Animator
3.6. Czas i miejsce spotkań

Rozdział 4. Arteterapia a warsztaty edukacji twórczej - podobieństwa i różnice

4.1 Cele
4.1.1. Ekspresja twórcza
4.1.1.1. Ekspresja twórcza jako forma komunikacji
4.1.2. Podmiotowość w arteterapii i edukacji twórczej
4.2. Osoby prowadzące
4.3. Uczestnicy
4.3.1. Praca z dziećmi
4.3.2. Praca z młodzieżą
4.3.3. Praca z osobami dorosłymi
4.4. Czas i miejsce
4.S. Podsumowanie

Rozdział 5. Procesy psychiczne w kreacji plastycznej w świetle funkcji psychoterapeutycznej i edukacyjnej

5.1. Sposoby wyjaśniania terapeutycznej i edukacyjnej roli kreacji plastycznej
5.2. Procesy psychiczne w kreacji
5.3. Czynniki poznawcze
5.3.1. Wiedza
5.3.2. Myślenie i rozwiązywanie problemów
5.3.3. Uwaga
5.3.3.1. Uwaga skoncentrowana
5.3.3.2. Uwaga poszerzona
5.3.4. Wyobraźnia
5.3.5. Pamięć
5.4. Doświadczenia zmysłowe i działanie
5.4.1. Percepcja wzrokowa
5.4.2. Doświadczenia dotykowe
5.5. Czynniki emocjonalno-motywacyjne
5.5.1. Emocje
5.5.2. Motywacja
6.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Trudności, ograniczenia oraz etyczne problemy

6.1. Kwestie związane z osobą prowadzącą
6.2. Kwestie związane z uczestnikami
6.3. Kwestie związane z organizacją

Zakończenie
Literatura

Kategoria:
Skip to content